Onderzoek

In het kader van het Kunstensectorplan Zuid (KUO Zuid) hebben AKV/Sint Joost, Design Academy Eindhoven en het CoE BBE...
Meer onderlinge samenwerking, financiering, herkenbaarheid en internationalisering op het gebied van praktijkgericht...
Biobased auto
Een volledig biobased auto bouwen is mogelijk nu al haalbaar, door het koppelen van de expertise van ingenieurs van de...
De Braziliaanse staat Minas Gerais en de provincie Noord-Brabant beloven intensiever kennis uit te wisselen om de...
Het CoE BBE heeft in opdracht van RVO en in samenwerking met het TKI-BBE de human capital agenda opgesteld, een...
In diverse onderzoeksprojecten, met inzet van docenten en studenten, helpen wij bedrijven en overheden bij het...
De opstelling bij het experiment.
Rode muggenlarven worden gebruikt als visvoer voor dierentuinen en aquaria. Doordat de waterkwaliteit steeds beter...
Haalbaarheidsstudie naar extractie van blauwe kleurstof uit algen en eiwitten uit eendenkroos.
Als we af willen van het gebruik van fossiele brandstoffen, zullen we een geschikte energiedrager nodig hebben, met...
Gemeenten hebben behoefte aan informatie over duurzame bronnen binnen hun grenzen. Deze informatie is relevant bij het...
De concrete doelstelling van dit project was om ondernemers met CO2-bronnen in de regio te laten zien dat CO2-zuivering...
In het project biofunctionals is voor diverse reststromen, voornamelijk gericht op vezels en kleurstoffen, onderzocht...
Biopolymeren
Het project Functionele stabiliteit van biopolymeren heeft als doelstelling om een optimale regie op de thermische-, UV...
Het Centre of Expertise Biobased Economy werkte sinds oktober 2014 samen met meer dan 10 (MKB)bedrijven en 3...
Levende kleuren
Toepassing van natuurlijke kleurstoffen in vernieuwende en duurzame ontwerpen.
Abonneren op Onderzoek