Rioolwater is waardevol

Rioolwater bevat waardevolle stoffen die gebruikt kunnen worden als grondstof voor biobased producten. Toch wordt dit potentieel in Noordwest-Europa nog nauwelijks benut. Het Interreg North-West Europe-project WOW! – Wider business Opportunities for raw materials from Waste water – wil hier verandering in brengen. WOW! wil cellulose, lipiden en bioplastic (PHA) uit rioolwater halen.

Projectleider
Jappe de Best
Onderzoeksgebied
Datum
maart 2018 t/m september 2021

Kansen benutten

Er liggen mooie marktkansen voor grondstoffen uit rioolwater, maar de waterschappen en het bedrijfsleven zijn nog niet voldoende op elkaar afgestemd om die kansen te benutten. Dit vraagt om een transitie bij waterschappen, het bedrijfsleven en in het beleid. We hebben waterschappen nodig die rioolwater niet alleen zuiveren, maar die ook de waardevolle grondstoffen uit het water halen. Marktpartijen op hun beurt moeten rioolwater als een waardevolle bron voor grondstoffen gaan beschouwen en niet als vies water. Tot slot is er beleid nodig dat beter aansluit bij deze nieuwe circulaire denkwijze.
Om de kansen voor grondstoffen uit rioolwater te realiseren, wil het consortium waardeketens ontwikkelen voor cellulose, PHA en lipiden.

Doelstellingen

Het project loopt van maart 2018 tot september 2021. In die periode werken de partners aan de volgende doelstellingen:

• Ketens identificeren die een hoge potentiële waarde hebben voor grondstoffen uit rioolwater.
• Een Decision Support Tool ontwikkelen die waterschappen helpt te beslissen over de overstap naar een circulaire benadering van rioolwater.
• 3 WOW!-pilotinstallaties ontwikkelen en optimaliseren die cellulose, PHA en lipiden uit rioolwater halen.
• Biobased producten maken van cellulose, PHA en lipiden.
• Nationale beleidsactieplannen en een EU-beleidsroadmap opstellen.

Lectoraat Biobased Energy

Het lectoraat Biobased Energy van het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) onderzoekt binnen dit project de productie van PHA uit rioolwater. Daarnaast is het CoE BBE betrokken bij de ontwikkeling van de Decision Support Tool. Tot slot spelen we een belangrijke rol bij de communicatie rondom het project.

Partners

Het programma Interreg North-West Europe ondersteunt dit project. De partners zijn afkomstig uit Engeland, Frankrijk, België, Duitsland, Luxemburg en Nederland.

 

Building light
In het Building Light project werken Torrgas en NPSP samen met Avans/CoE BBE en TU/e in een haalbaarheidsstudie naar het gebruik van biochar in een NPSP biocomposiet. De nieuwe biocomposieten zullen naar verwachting een hogere stabiliteit en een lager gewicht hebben, met als resultaat een nieuw, spannend bouwmateriaal dat nieuwe zakelijke mogelijkheden creëert voor beide MKB-partners.
Aardbeientray
BioADD
In dit project onderzoeken we hoe we nieuwe duurzame additieven kunnen ontwikkelen en demonstreren met verbeterde eigenschappen, specifiek voor tuin- en landbouwtoepassingen.
Sustainable solid biofuels
In dit Sustainable Solid Biofuels project bundelt een van de toonaangevende universiteiten van Brazilië, de Universidade Federal de Viçosa (UFV), de krachten met Avans Hogeschool en twee Nederlandse KMO's; Privium B.V. en Charcotec B.V.
Cashing cashew
Van de cashew noot, is ongeveer 70% schil die verwijderd wordt tijdens verwerking en wordt momenteel verbrand als een vies en inefficiënte brandstof of weggegooid als afval.
Biomassastromen in de provincie Zuid-Holland
De provincie Zuid-Holland heeft op initiatief van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid een plan opgesteld om de beschikbare biomassa (organische stromen) beter te benutten. Daarbij zal de rol van biomassa voor een duurzame economie duidelijk gesteld moeten worden.
Biodegradability of biopolymer and biopolymer composites
Together with 2 industrial companies (Attero, Coffee Based) and Prinsentuin College in Breda, the research group will carry out applied research and pilot small-scale experiments about biodegradability of biopolymers/bio composites under right and repeatable conditions
Waste Brazilie
Kansen voor compostering in Brazilië
De staat Minas Gerais in Brazilië staat voor grote uitdagingen met betrekking tot het verzamelen en goed omgaan met organisch huishoudelijk afval.
stadsjutters-breda
Stadsjutters Breda
In dit onderzoeks- en awareness project gaan Avans Hogeschool, Vereniging Markkant en de gemeente Breda een samenwerking aan om zwerfvuil in de gemeente Breda niet alleen op te ruimen, maar ook zodanig in kaart te brengen dat er gekeken kan worden naar de bron van het zwerfafval.
Pyrolyse Proeftuin Zuid
Pyrolyse is een thermochemische conversietechnologie die geschikt is voor een breed scala aan reststoffen en hernieuwbare grondstoffen, variërend van verschillende soorten biomassa en biomassa reststromen tot afvalstromen zoals gemengde of vervuilde kunststoffen en autobanden.
Grassification
Een huis gebouwd met vezels uit bermgras. Duurzame, goedkope energie uit bermgras. Duurzamer en goedkoper bermbeheer. Science fiction? Wensdroom?
REFAWOOD
Het zoeken van oplossingen voor as gerelateerde operationele problemen in afvalhout gestookte bio-energie centrales door middel van de toevoeging van additieven. 
Blauwe Keten
Het project Blauwe Keten is een haalbaarheidsstudie naar de extractie van blauwe kleurstof uit algen en eiwitten uit eendenkroos
WOW!
Rioolwater bevat waardevolle stoffen die gebruikt kunnen worden als grondstof voor biobased producten. Toch wordt dit potentieel in Noordwest-Europa nog nauwelijks benut.
Grasgoed
Maaisel wordt ingezet als innovatieve grondstof!  Met het project Grasgoed gaan verschillende gebiedsbeheerders, bedrijven en kennisinstellingen de komende drie jaar de resten van natuurbeheer een tweede leven geven.
+41
Meer projecten

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close