Waterstof Vlaanderen / Zuid-Nederland

Als we af willen van het gebruik van fossiele brandstoffen, zullen we een geschikte energiedrager nodig hebben, met name in transport. Waterstof is hiervoor een optie. 

Het project Waterstof Vlaanderen/Zuid-Nederland is gesubsidieerd door Interreg.

Doelstellingen project Waterstof

 1. Realisatie van de waterstofregio Vlaanderen/Zuid-Nederland tot een topregio binnen Europa:
  1. Clustering/co├Ârdinatie van waterstofgerelateerde activiteiten binnen de regio op basis van regionale kansen en Europese ambities
  2. Concrete realistie van een aantal met duurzame waterstof gevoede 'early-market' projecten als toonaangevende demonstratieprojecten met zowel Vlaamse als Zuid-Nederlandse eindgebruikers en techonologie-aanbieders
  3. Aanleg van enkele waterstoftankstations met duurzame waterstof als basis voor een verdere uitbouw van een waterstofinrastructuur
  4. Initiëren van innovatieprojecten met regionale spelers, die geïmplementeerd kunnen worden in de demonstratieprojecten
  5. Kennisopbouw door regionaal onderwijsprogramma (theoretisch en praktisch) uit te werken voor middelbaar en hoger technologisch onderwijs en inzet van studenten in lopende projecten
  6. Uitbreiding van de economische activiteiten en creëren van hoogwaardige werkgelegenheid
    
 2. Voorziene activiteiten en resultaten:
  1. Start uitbouw waterstofinfrastructuur:
  2. Mobiele waterstoftankstations op basis van groene elektriciteit
  3. Demonstratieproject waterstofproductie uit zonlicht
  4. Uitrolscenario waterstofinfrastructuur voor de regio tot 2030  

Resultaat 

Voor het project zijn een aantal onderwijsmodules ontwikkeld. Deze onderwijsmodules zijn na een testfase beschikbaar via deze website. 

Status

Dit project is afgerond.