In 2017 ontstond een onderzoeksvraag vanuit tomatentelers. CoE BBE werd benaderd met de vraag of enzymen uit het tomatenloof gebruikt konden worden om het drainwater (het te veel aan voedingswater dat niet door het gewas is opgenomen) uit de kas te ‘zuiveren‘. De teler zou op deze manier extra inkomsten kunnen genereren. Het onderzoeksproject is inmiddels voltooid en er zijn grote stappen gemaakt.

 

Projectleider
Datum
september 2017 t/m augustus 2019

Jan Wigmans, onderzoeker bij CoE BBE, is tevreden over de projectresultaten.

De case: Tomatentelers gebruiken net als andere tuinders gewasbeschermingsmiddelen. Deze spoelen met het drainwater weg. De milieueisen voor deze middelen worden de komende jaren strenger en bovendien zoeken de telers steeds naar nieuwe mogelijkheden om geld te besparen en hun reststromen te verwaarden.

En daar komt de vraag om de hoek: Kunnen we het ‘vervuilde’ gietwater zuiveren met tomatenloof? “Bepaalde soorten enzymen hebben namelijk de eigenschap dat ze gewasbeschermingsmiddelen kunnen afbreken. Vorig najaar hebben we het tomatenloof verzameld en met een speciaal ontwikkelde pers de enzymen geëxtraheerd. In het laboratorium zijn we aan de slag gegaan met verschillende proeven. Daaruit kwamen de volgende conclusies: Er zitten inderdaad werkzame enzymen in tomatenloofextract. En deze enzymen werken ook nog nadat ze voor een langere periode bewaard zijn geweest,” vertelt Jan Wigmans.

Maar werkt het enzym in die mate zodat de teler het kan gebruiken voor de zuivering van drainwater? Dat laatste punt uit het onderzoek kon helaas niet worden aangetoond. “Omdat er nagenoeg geen verschil is in de mate van afbraak van de gewasbeschermingsmiddelen tussen het al dan niet toepassen van het tomatenloofextract.” De stabiliteit van het gewasbeschermingsmiddel lijkt hier een belangrijke rol in te spelen.

Het project en het onderzoek zijn inmiddels afgerond maar het probleem is nog niet opgelost. “Er zijn voldoende vragen om een nieuw onderzoek te starten. Bijvoorbeeld of het enzym werkt bij stabielere gewasbeschermingsmiddelen en of er ook andere toepassingen zijn. Dan zouden we een nieuw project moeten opstarten. En die beslissing is nog niet gevallen.”

De basis van het onderzoek was de studie die Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) deed naar de marktinteresse voor eenvoudige enzymextracten uit glastuinbouwreststoffen. SIGN werkt samen met twee MKB partners, Duijvestijn Tomaten en Lans Zeeland. Samen benaderden zij CoE BBE.

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close