In dit onderzoeks- en awareness project gaan Avans Hogeschool, Vereniging Markkant en de gemeente Breda een samenwerking aan om zwerfvuil in de gemeente Breda niet alleen op te ruimen, maar ook zodanig in kaart te brengen dat er gekeken kan worden naar de bron van het zwerfafval. Zo kunnen ook de oorzaken van het zwerfafval worden aangepakt.

En het mooiste is: iedereen kan meedoen!

Projectleider
Onderzoeksgebied
Datum
september 2019 t/m augustus 2020

Aanleiding en omschrijving project

Markkant Breda coördineert sinds jaar en dag een team van vrijwilligers die in de regio Breda zwerfvuil verzamelen. Maar het opruimen van afval op straat is eigenlijk dweilen met de kraan open. Sterker nog, de hoeveelheid zwerfvuil lijkt, ondanks alle inspanningen, toe te nemen. En dat ontmoedigt.

Zwerfvuil betekent verstoring van schoonheid van landschap, natuur en milieu en verspilling van kostbare grondstoffen, die middels scheiding te herwinnen zouden zijn. Zwerfvuil is niet overal evenveel aanwezig. Het kent geografische ‘hotspots’ zoals sportclubs, scholen, fietsroutes, etc. Ook neemt de hoeveelheid toe rond evenementen in de openbare ruimte, zoals carnaval, festivals en sportevenementen.

Op politiek- en beleidsniveau is er veel aandacht voor het onderwerp zwerfvuil. Vooral het thema plastic staat hoog op de agenda, omdat het alom aanwezig is, moeilijk afbreekt en het milieu ernstig belast. Toch kent de Gemeente Breda net als andere Nederlandse steden geen procedure of systematiek om zwerfafval tegen te gaan. De aanpak beperkt zich voor grote delen van de stad op dit moment tot het opruimen van bepaalde plekken waar veel afval ligt, en dat pas nadat er melding van is gemaakt door burgers.

Oorzaken aanpakken

Vraag is dus hoe de oorzaken van het ontstaan van zwerfvuil kunnen worden aangepakt. Hoe kunnen we een stap verder gaan dan alleen het bestrijden van de symptomen? Met dit in het achterhoofd is een samenwerking ontstaan tussen initiatiefnemer Markkant, de gemeente Breda en Avans Hogeschool. Het project gaat onderzoeken of er verbanden bestaan tussen de hoeveelheid zwerfvuil en bepaalde locaties, wijken, bevolkingsgroepen, periodes, etc. Maar ook wordt in kaart gebracht hoeveel zwerfafval er nu ligt in de stad en wat voor soorten materialen en producten er liggen.

Als blijkt dat er verbanden zijn tussen hoeveelheden zwerfafval en bijvoorbeeld festivals, scholen of wijken kunnen we vervolgens in gesprek gaan om tot een goede oplossing te komen voor het voorkomen van zwerfafval. Uiteindelijke doel is dat de hoeveelheid zwerfvuil afneemt en Breda daarmee een schonere stad wordt en blijft.

Doe ook mee!

Iedereen kan meedoen en Stadsjutter worden is doodeenvoudig. Hoe meer Bredanaars zich achter het initiatief scharen, hoe meer data er wordt verzameld en hoe beter de onderzoekers conclusies kunnen trekken. Dus:

  • Download de Litterati app voor Ios of Android,
  • Meld je in de app aan voor de club ‘Stadsjutters Breda’,
  • Ga de openbare ruimte in, maak foto’s en tag het afval dat je verzamelt.

Een uitgebreide handleiding voor deelname vind je hier

Projectpartners

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close