Promotieonderzoek Green Chemistry

Ontwikkeling van high-performance biobased polymeren op basis van lignine en suikers (furanen) die primair ontwikkeld worden voor chemische recycling zodat hiervan geen afval ontstaat maar alleen de biobased uitgangsstoffen geschikt voor een nieuwe cyclus.

Projectnaam: Promotieonderzoek Green Chemistry: ontwikkeling biobased polymeren die ook geschikt zijn voor chemische recycling.

Looptijd project: mei 2016 t/m mei 2020

Projectpartners: NWO en TU Eindhoven

Projectleider: Jack van Schijndel

Aanleiding voor het onderzoek

Chemische recycling is een kernthema in de natuur en beschrijft de steeds terugkerende cyclus van afbraak van (bio)polymeren tot basiseenheden (monomeren) die vervolgens opnieuw als bouwsteen dienen of een andere toepassing krijgen. Geïnspireerd op deze cyclus in de natuur, worden in dit onderzoek een aantal hernieuwbare polyesters gemaakt en geanalyseerd. Aromatische polyesters zoals poly(ethyleen tereftalaat) zijn belangrijke en veel toegepaste engineering plastics waarvan chemische recycling in principe wel mogelijk is maar in de praktijk niet veel wordt toegepast. Daarnaast zijn deze synthetische polyesters in de vrije natuur slecht afbreekbaar.

Het verwachte resultaat

Het doel van dit onderzoek is om nieuwe semi-aromatische polyesters te ontwikkelen uit hernieuwbare bronnen. Hierbij worden deze polyesters zodanig ontworpen dat ze gemakkelijker reageren met water. De verwachting is dat hierdoor chemische recycling beter mogelijk is en dat sneller afbraak in de natuur plaatsvindt.

Partners

Gerelateerde projecten