Om de circulaire economie op te kunnen schalen is het voor zowel bouwondernemingen maar ook voor overheden nodig om het aanbod van secundaire materialen en componenten af te kunnen stemmen met de mogelijke behoefte aan deze materialen. Daarvoor is in ieder geval nodig te weten welke materialen (en in welke kwaliteit) waar, wanneer en in welke volumes beschikbaar komen uit sloopprojecten. Daarnaast is ook inzicht nodig in de technische mogelijkheden die bestaan voor deze stroom materialen om ingezet te worden in bouw- en renovatieprojecten.

 

 

 

Projectleider
Frits Schultheisd (HAN hogeschool)
Onderzoeksgebied
Datum
december 2019 t/m december 2021

Deze inzichten ontbreken meestal (enkele uitzonderingen daargelaten, zoals analyses voor Amsterdam en Amersfoort) en daardoor is niet veel inzicht in de identificatie van de beste kansen en de impact daarvan. Om gefundeerde beslissingen te maken, hebben beleidsmakers een antwoord nodig op vragen zoals:

– Hoeveel sloopmateriaal komt er komende jaren vrij? En hoeveel materiaal is er nodig voor de geplande bouwopgave?

– Hoeveel van dit sloopmateriaal kan hoogwaardig worden ingezet? Welke technologieën zijn hiervoor geschikt? Hoe kan het hoogwaardig hergebruik worden vergroot?

– Wat is de schaal waarop circulair bouwen en het gebruik van secundaire materialen efficiënt (economisch/milieutechnisch) is?

– Wat is de impact circulair bouwen op de bouwlogistiek in steden? De activiteiten in dit werkpakket beogen deze inzichten op te leveren en daarmee beleidsmakers en ondernemingen antwoorden op bovenstaande vragen te kunnen bieden.

In het project schakelen we tussen een overkoepelend, generiek niveau dat uitspraken kan doen over een integrale aanpak voor de gebouwde omgeving voor de lange termijn en een specifiek niveau dat de mogelijkheden biedt voor validatie en concretisering van het handelingsperspectief. We focussen op gevels (skin – uit het 6s model, zie Figuur 2). De gevel is interessant vanuit de energietransitie en maakt het mogelijk de volle breedte van circulaire economie te adresseren (levensduurverlenging, hergebruik, recycling).

Binnen de bredere context va nht project is Avans betrokken bij WP3: WP3 ontwikkelt een in en aan de praktijk getoetst proces om tot businessmodellen te komen voor circulair gebruik van de materialen en componenten in de gevel. Het onderzoek belicht nieuwe vormen van waardecreatie, samenwerking/ organisatie en randvoorwaarden om tot een circulaire business case te komen. Daarbij rekening houdend met de impact van circulaire gevel technieken uit WP1 en WP2 en (ontwikkeling in) normen, wet- en regelgeving, aanbestedingsprocessen en de arbeidsmarkt (WP4). Waar mogelijk worden algemene lessons learned opgesteld.

Bedrijven worden actief betrokken in het onderzoek en leren van de onderzoekaanpak waarin een proces dat is gemaakt binnen het project HOPLA wordt ingezet. Bedrijven en overheden kunnen met de resultaten een betere aanpak definiëren voor hun Circulaire projecten.

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close