Om de circulaire economie op te kunnen schalen is het voor zowel bouwondernemingen maar ook voor overheden nodig om het aanbod van secundaire materialen en componenten af te kunnen stemmen met de mogelijke behoefte aan deze materialen. Daarvoor is in ieder geval nodig te weten welke materialen (en in welke kwaliteit) waar, wanneer en in welke volumes beschikbaar komen uit sloopprojecten. Daarnaast is ook inzicht nodig in de technische mogelijkheden die bestaan voor deze stroom materialen om ingezet te worden in bouw- en renovatieprojecten.

Projectleider
Frits Schultheisd (HAN hogeschool)
Onderzoeksgebied
Datum
december 2019 t/m december 2021

Deze inzichten ontbreken meestal (enkele uitzonderingen daargelaten, zoals analyses voor Amsterdam en Amersfoort) en daardoor is niet veel inzicht in de identificatie van de beste kansen en de impact daarvan. Om gefundeerde beslissingen te maken, hebben beleidsmakers een antwoord nodig op vragen zoals:

– Hoeveel sloopmateriaal komt er komende jaren vrij? En hoeveel materiaal is er nodig voor de geplande bouwopgave?

– Hoeveel van dit sloopmateriaal kan hoogwaardig worden ingezet? Welke technologieën zijn hiervoor geschikt? Hoe kan het hoogwaardig hergebruik worden vergroot?

– Wat is de schaal waarop circulair bouwen en het gebruik van secundaire materialen efficiënt (economisch/milieutechnisch) is?

– Wat is de impact circulair bouwen op de bouwlogistiek in steden? De activiteiten in dit werkpakket beogen deze inzichten op te leveren en daarmee beleidsmakers en ondernemingen antwoorden op bovenstaande vragen te kunnen bieden.

In het project schakelen we tussen een overkoepelend, generiek niveau dat uitspraken kan doen over een integrale aanpak voor de gebouwde omgeving voor de lange termijn en een specifiek niveau dat de mogelijkheden biedt voor validatie en concretisering van het handelingsperspectief. We focussen op gevels (skin – uit het 6s model, zie Figuur 2). De gevel is interessant vanuit de energietransitie en maakt het mogelijk de volle breedte van circulaire economie te adresseren (levensduurverlenging, hergebruik, recycling).

Binnen de bredere context va nht project is Avans betrokken bij WP3: WP3 ontwikkelt een in en aan de praktijk getoetst proces om tot businessmodellen te komen voor circulair gebruik van de materialen en componenten in de gevel. Het onderzoek belicht nieuwe vormen van waardecreatie, samenwerking/ organisatie en randvoorwaarden om tot een circulaire business case te komen. Daarbij rekening houdend met de impact van circulaire gevel technieken uit WP1 en WP2 en (ontwikkeling in) normen, wet- en regelgeving, aanbestedingsprocessen en de arbeidsmarkt (WP4). Waar mogelijk worden algemene lessons learned opgesteld.

Bedrijven worden actief betrokken in het onderzoek en leren van de onderzoekaanpak waarin een proces dat is gemaakt binnen het project HOPLA wordt ingezet. Bedrijven en overheden kunnen met de resultaten een betere aanpak definiëren voor hun Circulaire projecten.

Portiersloge Delfland
Studenten van de Avans minor CO2-negatief ontwerpen hebben voor het Hoogheemraad Delfland een biobased/circulaire portiersloge ontworpen. Deze opdracht werd ladelijk verspreid met het doel dat studenten van verschillende hogescholen hier vorm aan zouden geven.
Smart Circular Bridge
Een brug die zelf aangeeft wanneer er onderhoud of vervanging nodig is: “Structural Health Monitoring”. Materiaalgedrag wordt nu continu gevolgd. Een slim sensorsysteem evalueert de signalen en genereert een waarschuwing wanneer het kritische niveaus van materiaaldegradatie signaleert. Tijdig onderhoud/vervanging van componenten kan zo worden uitgevoerd.
Mycelium boards
Dit project heeft als doel de buig- en treksterkte van myceliumplaten te vergroten. Dit wordt bereikt door een grondige studie van het hittepersproces en door het myceliumcomposiet te combineren met andere biomassa tot een natuurlijk versterkingsmateriaal.
Colouring Mycelium
Dit project legt de basis om de visuele uitstraling van myceliumcomposieten te verbeteren, door gebruik te maken van natuurlijke pigmenten, natuurlijke coatings en onderzoek naar schimmelpigmenten.
Back to the Materials of the Future
Dit onderzoek is gericht op verdieping van de kennis over de mechanische eigenschappen van biobased materialen voor de toepassing in combinatie met betonmengsels.
Structural Health in Biobased Constructions
In West-Europa draagt de bouwsector bij aan 30% van de emissie van broeikasgassen en wereldwijd gaat één derde van de totale grondstofwinning op aan de bouwsector. Duurzame biobased bouwmaterialen hebben een enorme potentie, zowel vanuit milieuperspectief als economisch perspectief voor de bedrijven.
Biobonding: Verbeterde biocomposieten
Het gebruik van plataardige vezels in polymeer composities is extra interessant voor constructie omdat natuurlijke vezels goede mechanische eigenschappen hebben terwijl ze weinig gewicht hebben. Dat definieert de potentie voor lichtgewicht constructies.
Materiaalonderzoek voor 3D printen
Ontwikkeling en toepassing van recycled en biobased vezelversterkte thermoplasten in combinatie met FDM 3D-printing.
Opcirkelen in de bouw
Om de circulaire economie op te kunnen schalen is het voor zowel bouwondernemingen maar ook voor overheden nodig om het aanbod van secundaire materialen en componenten af te kunnen stemmen met de mogelijke behoefte aan deze materialen.
Circular Bio-based Construction Industry (CBCI)
Het Europees gesubsidieerde project CBCI onderzoekt hoe we grondstoffen in de bouw efficiënter kunnen gebruiken, om daarmee de CO2-uitstoot te verminderen, gedurende de hele levenscyclus van een gebouw.
building-on-mycelium-banner
Building on Mycelium
In het project "Building On Mycelium" onderzoeken Hogeschool Avans en partners hoe lokaal beschikbare organische afvalstromen kunnen worden gebruikt om mycelium biocomposieten te produceren met eigenschappen die ze geschikt maken voor de bouwsector.
Sensorwise Biobased
Gedurende één jaar zullen van twee woningen de gehele doorsnede van de buitengevels middels luchtvochtigheid en temperatuursensoren worden gemeten.
Mycelium
Dit project moet meer inzicht verschaffen in het produceren van mycelium gebaseerde materialen en inzicht geven in de invloed van de groeicondities, substraatsoort en materiaalverwerking op de eigenschappen van het mycelium composiet.
Biobased brug
De brug werd geopend op donderdag 27 oktober op het terrein van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) 's werelds eerste brug die volledig bestaat uit biocomposiet.
+41
Meer projecten

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close