Er komt een landelijke biobased database waarin producten en materialen worden opgenomen die daadwerkelijk al verkrijgbaar zijn. Een ondersteunend naslagwerk voor overheidsinkopers, maar veel meer nog een extra afzetkanaal voor producenten van biobased producten waarin een groot inkoopvolume is vertegenwoordigd.

 

Projectleider
Onderzoeksgebied
Datum
april 2020 t/m april 2023

Inkopers van overheden en bedrijven zetten op dit moment steeds routinematiger in op duurzaamheid. Een substantieel deel van de inkopers heeft doelstellingen ten aanzien van biobased producten of materialen; deze hebben een lagere footprint dan fossiele alternatieven. Deze inkopers en de bedrijven die, al dan niet met een bestaand biobased aanbod, op de biobased uitvraag in willen gaan, zoeken informatie over producten die al op de markt zijn.

Concreet aanbod

Bij eerdere bijeenkomsten is geïnventariseerd wat belemmeringen zijn voor het behalen van de doelstellingen. Met afstand het meest genoemd was het ontbreken van een overzicht van beschikbare producten en materialen. Men is onvoldoende op de hoogte van het aanbod, en heeft geen tijd om zelf de prestaties uit te zoeken van de vaak innovatieve producten. Dergelijke informatie dient deels ter inspiratie, maar ook als ondersteuning van de uitvraag of een concreet aanbod.

Er zijn op dit moment meerdere online databases te vinden. Deze voldoen echter niet: de kwaliteit is onvoldoende, ze zijn te specifiek gericht op één categorie, ze zijn niet toegesneden op de Nederlandse markt of ze worden niet meer beheerd.  Er is daarom behoefte aan een nieuw – financieel duurzaam en zelfdragend – platform om productinformatie ten aanzien van het biobased aanbod centraal beschikbaar te hebben, met voldoende continuïteit, kwaliteit en schaal.

Inkoopvolume

Op initiatief van CoE BBE, Biobased Delta en de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland wordt nu gewerkt aan dit platform. Intussen zijn ook de provincies Overijssel en Noord-Holland aangesloten. Alle partijen stellen geld beschikbaar voor de ontwikkeling en tekenen een intentieverklaring voor gebruik van de database. Daarmee vertegenwoordigt de database dadelijk een enorm inkooppotentieel, wat gelijk de meerwaarde is voor bedrijven om hun producten en materialen op te laten nemen. CoE BBE gaat als onafhankelijke kennisinstelling toezien op de juistheid van de gegevens in de database en daarmee wordt de kwaliteit van de vermeldingen geborgd.

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close