De staat Minas Gerais in Brazilië staat voor grote uitdagingen met betrekking tot het verzamelen en goed omgaan met organisch huishoudelijk afval. Momenteel wordt slechts een klein percentage van het ingezamelde organische huishoudelijk afval gescheiden en aëroob gecomposteerd. Dit is jammer omdat scheiding, behandeling en hergebruik van organische stoffen milieueffecten kan verminderen, verlies van waardevolle stoffen kan voorkomen en misschien ook financiële voordelen kan bieden.

Projectleider
Onderzoeksgebied
Datum
juni 2017 t/m april 2019

In dit project besloten twee Nederlandse MKB-bedrijven (Dutch Waste Management, Virida) en twee onderwijsinstellingen (Avans Hogeschool en Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG) hun krachten te bundelen en de uitdaging aan te gaan om te komen tot een actieplan voor het realiseren van een goede inzameling en behandeling van gemeentelijk organisch afval in Minas Gerais. In het actieplan is op basis van een inventarisatie van de huidige situatie beschreven welke stappen hiervoor nodig zijn, welke subsidies hiervoor beschikbaar zijn en wat de rol van Nederlandse bedrijven kan zijn in dit proces.

Actieplan verwerking en toepassing organisch afval

In een eerste stap is de huidige situatie van de inzameling, scheiding, bewerking en bestemming van huishoudelijk organisch afval in kaart gebracht. Tevens is gekeken naar de knelpunten in dit proces. De inventarisatie was nodig omdat de huidige situatie nog onvoldoende in kaart was gebracht.

Op basis van de inventarisatie is een actieplan opgesteld (Management of urban organic waste in Minas Gerais – action plan). In dit actieplan wordt een samenvatting gegeven van de huidige situatie en wordt een concreet stappenplan beschreven voor een haalbaarheidsstudie naar verwerking en toepassing van huishoudelijk organisch afval. Uit de inventarisatie kwam namelijk naar voren dat het nog te vroeg is voor een pilot. In het actieplan is tevens een overzicht opgenomen van beschikbare subsidieregelingen voor de haalbaarheidsstudie.

Partners

Biobased flocculanten voor waterzuivering
Biobased flocculanten voor waterzuiveringen
Waterschappen gebruiken bij rioolwaterzuiveringsinstallaties aanzienlijke hoeveelheden synthetische polyelektrolyten als flocculant. De waterschappen willen graag kijken of het mogelijk is om hiervoor groenere biobased alternatieven te gebruiken. In dit geval een biobased flocculant op basis van aardappeltreststromen.
Building light
In het Building Light project werken Torrgas en NPSP samen met Avans/CoE BBE en TU/e in een haalbaarheidsstudie naar het gebruik van biochar in een NPSP biocomposiet. De nieuwe biocomposieten zullen naar verwachting een hogere stabiliteit en een lager gewicht hebben, met als resultaat een nieuw, spannend bouwmateriaal dat nieuwe zakelijke mogelijkheden creëert voor beide MKB-partners.
Aardbeientray
BioADD
In dit project onderzoeken we hoe we nieuwe duurzame additieven kunnen ontwikkelen en demonstreren met verbeterde eigenschappen, specifiek voor tuin- en landbouwtoepassingen.
Sustainable solid biofuels
In dit Sustainable Solid Biofuels project bundelt een van de toonaangevende universiteiten van Brazilië, de Universidade Federal de Viçosa (UFV), de krachten met Avans Hogeschool en twee Nederlandse KMO's; Privium B.V. en Charcotec B.V.
Cashing cashew
Van de cashew noot, is ongeveer 70% schil die verwijderd wordt tijdens verwerking en wordt momenteel verbrand als een vies en inefficiënte brandstof of weggegooid als afval.
Biomassastromen in de provincie Zuid-Holland
De provincie Zuid-Holland heeft op initiatief van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid een plan opgesteld om de beschikbare biomassa (organische stromen) beter te benutten. Daarbij zal de rol van biomassa voor een duurzame economie duidelijk gesteld moeten worden.
Biodegradability of biopolymer and biopolymer composites
Together with 2 industrial companies (Attero, Coffee Based) and Prinsentuin College in Breda, the research group will carry out applied research and pilot small-scale experiments about biodegradability of biopolymers/bio composites under right and repeatable conditions
Waste Brazilie
Kansen voor compostering in Brazilië
De staat Minas Gerais in Brazilië staat voor grote uitdagingen met betrekking tot het verzamelen en goed omgaan met organisch huishoudelijk afval.
stadsjutters-breda
Stadsjutters Breda
In dit onderzoeks- en awareness project gaan Avans Hogeschool, Vereniging Markkant en de gemeente Breda een samenwerking aan om zwerfvuil in de gemeente Breda niet alleen op te ruimen, maar ook zodanig in kaart te brengen dat er gekeken kan worden naar de bron van het zwerfafval.
Pyrolyse Proeftuin Zuid
Pyrolyse is een thermochemische conversietechnologie die geschikt is voor een breed scala aan reststoffen en hernieuwbare grondstoffen, variërend van verschillende soorten biomassa en biomassa reststromen tot afvalstromen zoals gemengde of vervuilde kunststoffen en autobanden.
Grassification
Een huis gebouwd met vezels uit bermgras. Duurzame, goedkope energie uit bermgras. Duurzamer en goedkoper bermbeheer. Science fiction? Wensdroom?
REFAWOOD
Het zoeken van oplossingen voor as gerelateerde operationele problemen in afvalhout gestookte bio-energie centrales door middel van de toevoeging van additieven. 
Blauwe Keten
Het project Blauwe Keten is een haalbaarheidsstudie naar de extractie van blauwe kleurstof uit algen en eiwitten uit eendenkroos
WOW!
Rioolwater bevat waardevolle stoffen die gebruikt kunnen worden als grondstof voor biobased producten. Toch wordt dit potentieel in Noordwest-Europa nog nauwelijks benut.
Grasgoed
Maaisel wordt ingezet als innovatieve grondstof!  Met het project Grasgoed gaan verschillende gebiedsbeheerders, bedrijven en kennisinstellingen de komende drie jaar de resten van natuurbeheer een tweede leven geven.
+46
Meer projecten

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close