De staat Minas Gerais in Brazilië staat voor grote uitdagingen met betrekking tot het verzamelen en goed omgaan met organisch huishoudelijk afval. Momenteel wordt slechts een klein percentage van het ingezamelde organische huishoudelijk afval gescheiden en aëroob gecomposteerd. Dit is jammer omdat scheiding, behandeling en hergebruik van organische stoffen milieueffecten kan verminderen, verlies van waardevolle stoffen kan voorkomen en misschien ook financiële voordelen kan bieden.

Projectleider
Onderzoeksgebied
Datum
juni 2017 t/m april 2019

In dit project besloten twee Nederlandse MKB-bedrijven (Dutch Waste Management, Virida) en twee onderwijsinstellingen (Avans Hogeschool en Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG) hun krachten te bundelen en de uitdaging aan te gaan om te komen tot een actieplan voor het realiseren van een goede inzameling en behandeling van gemeentelijk organisch afval in Minas Gerais. In het actieplan is op basis van een inventarisatie van de huidige situatie beschreven welke stappen hiervoor nodig zijn, welke subsidies hiervoor beschikbaar zijn en wat de rol van Nederlandse bedrijven kan zijn in dit proces.

Actieplan verwerking en toepassing organisch afval

In een eerste stap is de huidige situatie van de inzameling, scheiding, bewerking en bestemming van huishoudelijk organisch afval in kaart gebracht. Tevens is gekeken naar de knelpunten in dit proces. De inventarisatie was nodig omdat de huidige situatie nog onvoldoende in kaart was gebracht.

Op basis van de inventarisatie is een actieplan opgesteld (Management of urban organic waste in Minas Gerais – action plan). In dit actieplan wordt een samenvatting gegeven van de huidige situatie en wordt een concreet stappenplan beschreven voor een haalbaarheidsstudie naar verwerking en toepassing van huishoudelijk organisch afval. Uit de inventarisatie kwam namelijk naar voren dat het nog te vroeg is voor een pilot. In het actieplan is tevens een overzicht opgenomen van beschikbare subsidieregelingen voor de haalbaarheidsstudie.

Partners

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close