Groene Groei

Voor de transitie naar een Biobased Economy zijn ook in de toekomst slimme koppen nodig. Activiteiten met onder andere techniek op school maken kinderen nieuwsgierig en geven ze een beter beeld van dit belangrijke thema. En héél dichtbij is er al héél veel te ontdekken. Het project Groene Groei ontwikkelt een set biobased onderwijsmaterialen bestaande uit lessensetten, showcases en experience bezoeken en zorgt dat deze materialen goed vindbaar zijn in de regio van de Biobased Delta.

Projectleider
Onderzoeksgebied
Datum
januari 2018 t/m juni 2019

Project omschrijving

We staan met zijn allen aan de vooravond van een transitie naar een wereld waarin we minder afhankelijk willen en moeten zijn van fossiele grondstoffen. Deze zijn nu nog nodig voor de productie van allerlei gebruiksvoorwerpen, bulk- en bouwmaterialen, energie, voedsel en medicijnen. In de overgang naar deze wereld streven we naar een economie die draait op biomassa als grondstof. De zogenaamde biobased economy. Biobased, is immers de groene motor van de circulaire economie. Dit is van groot belang om de koolstofvoetafdruk te verkleinen, wat een positieve invloed heeft op klimaatverandering.

In de Biobased Delta werken overheden uit Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland al een paar jaar samen met MKB, multinationals en diverse kennisinstellingen aan de versnelling naar een biobased economy. Onze regio Zuidwest-Nederland is rijk aan agrofood- tuinbouw- en chemiebedrijven. Bedrijven kunnen nieuwe markten aanboren door hun traditionele producten en werkwijzen te vernieuwen. Doordat wij onze krachten bundelen, kan de groei en aantrekkingskracht van de biobased economy worden versterkt.
Voor deze transitie naar een nieuwe economie zijn ook in de toekomst slimme koppen nodig. Nederland, en dus ook onze regio, wil voldoende mensen hebben om onze kennis- en biobased economie te starten, onderhouden en vernieuwen. De weg daar naar toe begint al in het basis- en voortgezet onderwijs. Activiteiten met onder andere techniek op school maken kinderen nieuwsgierig en geven ze een beter beeld van dit belangrijke thema. Nieuwsgierigheid en positieve ervaringen zijn de basis voor interesse en talentontwikkeling. Héél dichtbij is er héél veel te ontdekken, dit alles met simpele grondstoffen en materialen uit onze directe omgeving. Alles wordt nog boeiender door leerlingen zelf te laten onderzoeken, experimenteren en ontwerpen.

Doelstelling

Docenten activeren om het ontwikkelde materiaal te gebruiken zodat zij:
• Bewustwording rondom groene groei creëren bij leerlingen PO, VO, VMBO en MBO in Zuidwest-Nederland. Alsook bij het regionale publiek in onze regio.
• Leerlingen inspireren en laten kennismaken met de technische en sociaaleconomische aspecten die komen kijken bij een transitie naar deze nieuwe economie.
• Bevorderen van aantal (technisch georiënteerde) leerlingen en studenten binnen MBO en HBO in relatie met biobased economy.

Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met Margot Verwei.

Contact

15 oktober 2021
KRAAK: pLESStic
Plastic Fantastic! Plastic Soep! Plastic zit overal in of omheen, maar is dit goed of slecht? Hoe gaat de industrie om met deze uitdagingen? En kunnen we dat eigenlijk nog wel; leven zonder plastic? Krakers en chemiestudenten Romy en Babette (a.k.a. de Biobabes) nodigen verschillende experts, mensen uit de industrie en verduurzamers uit op het podium om de verschillende kanten van plastics met ons te delen.
04 november 2021
Biobased Bouwen in actie!
Op donderdag 4 november is het zover, het 'Biobased Bouwen in Actie' event! Graag nodigen wij je hiervoor uit! Deze middag geeft het lectoraat Biobased Bouwen van het Centre of Expertise Biobased Economy een update van de lopende onderzoeken en activiteiten. Wat zijn de nieuwste biobased materialen om mee te bouwen en renoveren? En wat zijn de eigenschappen van biobased bouwmaterialen zoals mycelium of kalkhennep? Daar gaan we op 4 november verder op in. Je kunt rekenen op een inspirerend programma waarbij meerdere aspecten van biobased bouwen worden belicht.
CoE BBE evenement
23 november 2021
Chemisch Recyclen – Circular Biobased Delta
Met de doorontwikkeling en opschaling van innovaties in chemische recycling kan bijvoorbeeld kunststof afval worden verwerkt tot grondstof met de juiste kwaliteit, geschikt voor de productie van nieuwe kunststof. Goed voor het klimaat en goed voor onze economie. De Circular Biobased Delta wil ondernemers graag faciliteren om de kansen te grijpen die deze nieuwe industrietak biedt. Daarom nodigen wij je uit voor een bijeenkomst waarin we je meenemen langs de hele waardeketen van chemisch recyclen.
Lerend Netwerk Biobouwers
Lerend Netwerk Biobouwers zet zich in voor de ontwikkeling van een innovatieve, praktijkgerichte onderwijsmethode voor de bouwsector. Hierin staan hout en biocomposieten, als voorbeelden van biocirculaire materialen, centraal en wordt aandacht besteed aan ecologisch systeemdenken en ‘21e-eeuwse vaardigheden’ zoals probleemoplossend denken, leiderschap en multidisciplinair samenwerken.
mooc-biobased-energy-banner
Innovatie Traineeships
Met steun van Regieorgaan SIA ontwikkelt Avans Hogeschool een nieuw traineeprogramma dat het mkb de kans biedt om jong talent aan zich te binden en bovendien de relatie tussen het mkb en hogescholen versterkt op het gebied van praktijkgericht onderzoek.
Learning community
CoE BBE voert, samen met het regionale bedrijfsleven, een aantal haalbaarheidsonderzoeken uit die invulling geven aan de hca-agenda van de regio West-Brabant.
Biobased-Materials-Plus
BBM+
De BBM+ projectpartners slaan de handen in een om de overgang naar biomassa en de bedrijvigheid op topsnelheid te krijgen. In dit project wordt hoogwaardige onderwijs ontwikkeld voor de master Biobased Materials en de Hbo honours- en schakelprogramma’s.
innovatietafels
Innovatietafels
Studenten die een minor-, stage- of afstudeeropdracht uitvoeren op het gebied van Biobased Economy komen samen met hun bedrijfsbegeleiders en docentbegeleiders om te sparren over relevante thema’s die voortkomen uit of gerelateerd zijn aan hun onderzoek.
Living Lab Biobased Brazil
Het Living Lab Biobased Brazil heeft al vele studenten een zinvolle en leerzame stage geboden. Wil jij graag stage lopen in Brazilië en je bezig houden met duurzaamheid en een betere wereld?
Grenzeloos Biobased Onderwijs
Binnen het project 'Grenzeloos Biobased Onderwijs' werkten veertien Vlaamse en Nederlandse partners aan de ontwikkeling van vraaggerichte onderwijs- en nascholingsprogramma’s op secundair, hoger én universitair niveau.
biocanndo
BioCannDo
BioCannDo heeft de bedoeling om een duidelijke, onderbouwde boodschap rondom biobased producten te ontwikkelen, zodat deze ook voor het algemene publiek gemakkelijk te begrijpen is.
Groene Groei
Voor de transitie naar een Biobased Economy zijn ook in de toekomst slimme koppen nodig. Het project Groene Groei ontwikkelt biobased onderwijsmaterialen en verspreidt deze in de Biobased Delta.
biobased-challenge
Biobased Challenge
The Think Biobased Challenge invites you, a European College or University student, to design Biobased educational material that students will never forget.
Landelijk Biobased Kennisnetwerk
Het LBKN is een uniek NL-breed HBO-platform voor biobased onderwijs, onderzoek en valorisatie met actieve verbinding naar het MBO en het WO.
+142
Meer projecten

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close