Functionele Stabiliteit Biopolymeren

Biopolymeren

Het project Functionele stabiliteit van biopolymeren heeft als doelstelling om een optimale regie op de thermische-, UV- en chemische stabiliteit van biopolymeren te krijgen. 

Deze stabiliteit moet er toe leiden dat biopolymeren niet alleen worden toegepast in producten met een beperkte gebruiksduur, zoals verpakkingsmaterialen maar ook in duurzame toepassingen zoals isolatieschuim en mobiele telefoons. Om dit te realiseren doen we op drie niveaus onderzoek naar parameters die de stabiliteit van biopolymeren be├»nvloeden: op het niveau van polymeren, halffabricaat en product. Een ander aandachtspunt is chemische recycling, de terugwinning van de basiseenheden van biopolymeren.

Succes smaakt naar meer

We zijn nu ruim over de helft en kunnen het programma al een succes noemen. Meer dan 200 studenten hebben een project afgerond ondersteund door ruim 35 docenten en onderzoekers van de kennisinstellingen. Vanuit MKB-bedrijven waren 25 begeleiders betrokken. Het resultaat: meer dan 90 vraagstukken van MKB-bedrijven zijn beantwoord. Daarnaast is er in het kader van een promotietraject meer fundamenteel onderzoek opgestart naar de structurele kenmerken die een mogelijke rol spelen bij de biologische en chemische afbraak van zogenaamde aromatische polyesters die een extra functionaliteit geven wat betreft afbraak en/of zelfhelend effect.

Join the club

Een van de uitgangspunten van het project is dat meer MKB-bedrijven aansluiten. Dit zagen we al gebeuren. Het aantal aangesloten MKB-bedrijven is gegroeid van 6 naar 21. Een ander uitgangspunt is dat bedrijven gaan samenwerken die dat zonder dit programma minder snel zouden doen. Zo zijn verschillende bedrijven geïnteresseerd in filamenten voor 3D-printen en vinden ze elkaar binnen dit programma. Er vindt ook kennisuitwisseling plaats tussen de bedrijven en kennisinstellingen onderling. Bedrijven bouwen kennis op die de instellingen ook kunnen gebruiken, voor vernieuwing, verbetering en uitbreiding van het biobased onderwijs. Zo blijft het onderwijs aangesloten op de laatste ontwikkelingen. De projectpartners delen resultaten via de openbare datasheets die van alle deelprojecten worden gemaakt en het jaarlijkse mini-symposium.

Wordt vervolgd

Het project Functionele stabiliteit van Biopolymeren loopt volgend jaar in april ten einde. Alle partners hebben aangegeven dit unieke project op de ├®├®n of andere manier door te zetten. Het Biopolymeer Applicatie Centrum hoopt vanuit het COE hierbij een rol te spelen.

Gerelateerde projecten