De provincie Zuid-Holland heeft op initiatief van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid een plan opgesteld om de beschikbare biomassa (organische stromen) beter te benutten. Daarbij zal de rol van biomassa voor een duurzame economie duidelijk gesteld moeten worden.

Projectleider
Onderzoeksgebied
Datum
september 2019 t/m januari 2020

Om meer grip te krijgen op dit biomassa-vraagstuk wordt het noodzakelijk geacht om de meest relevante stromen en de ontwikkelingen van verwerkingsmogelijkheden te inventariseren.

Vooruitlopend en parallel aan deze inventariserende studie vindt in provincie-verband een discussie plaats rond de vraag welk duurzaamheidskader van belang is bij keuzes voor verwerkingsmogelijkheden en research naar potentiele verwerkingsrichtingen. Dit duurzaamheidskader behelst zo veel mogelijk de totale keten en de samenhang met andere relevante disciplines. Dit inzicht gecombineerd met een nog op te stellen duurzaamheidskader biomassa geeft de provincie handvatten om binnen haar verantwoordelijkheid te sturen naar gewenste doelen.

Partners

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close