Milieuvriendelijkere alternatieven voor kleurstoffen

Binnen het project BioKLEUR zoeken we naar milieuvriendelijkere alternatieven voor kleurstoffen. De uitdaging binnen het project BioKLEUR is om zoveel mogelijk kennis te vergaren op het gebied van biobased kleurstoffen en deze te delen met het bredere publiek. 

Datum
november 2016 t/m september 2019

Omdat synthetische kleuren zo stabiel zijn worden ze niet afgebroken in het milieu. Synthetische kleurstoffen en hulpstoffen zijn bovendien vaak ook toxisch waardoor een negatief cumulatief effect optreedt voor het milieu. Dit geeft problemen wanneer synthetische kleurstoffen in biologisch afbreekbaar verpakkingsmateriaal worden gebruikt en in het milieu terecht komen. Natuurlijke afbreekbare kleurstoffen zijn een mogelijke oplossing die dit probleem kunnen voorkomen.

Waarom BioKLEUR?
De MKB partners in het project BioKLEUR merken een toenemende vraag naar biobased materialen en zien kansen om nieuwe markten te creeëren voor hun producten. Het lukt MKB-partners nu niet om 100 % biobased materialen te produceren omdat biobased kleurstoffen niet of zeer beperkt beschikbaar zijn op de markt. Daarom worden vooral nog synthetische kleurstoffen gebruikt. De uitdaging binnen het project BioKLEUR is om zoveel mogelijk kennis te vergaren op het gebied van biobased kleurstoffen en deze te delen met het bredere publiek.

Omdat synthetische kleuren zo stabiel zijn worden ze niet afgebroken in het milieu. Synthetische kleurstoffen en hulpstoffen zijn bovendien vaak ook toxisch waardoor een negatief cumulatief effect optreedt voor het milieu. Dit geeft problemen wanneer synthetische kleurstoffen in biologisch afbreekbaar verpakkingsmateriaal worden gebruikt en in het milieu terecht komen. Natuurlijke afbreekbare kleurstoffen zijn een mogelijke oplossing die dit probleem kunnen voorkomen.

Het project BioKLEUR wordt uitgevoerd door Avans Hogeschool in samenwerking met Stenden hogeschool, branchevereniging NRK, Waterschap Brabantse Delta en elf MKB partners die actief zijn op het gebied van biobased producten, innovatie en design. Het project leidt tot meer kennis over natuurlijke kleuren en de toepassingsmogelijkheden ervan in papier en kunststof. Het draagt daarmee ook bij aan de maatschappelijke behoefte om tot 100 % biobased en milieuvriendelijke producten te komen.

De vraagstelling
De volgende vragen worden in het project opgepakt:

  • Welke biobased kleurstoffen zijn er?
  • Welke gevolgen hebben biobased kleuren op het proces en op de productkwaliteit van papier en bioplastic?
  • Welke mogelijkheden zijn er om (nieuwe) biobased kleuren te ontwikkelen, aan te passen of anders te formuleren zodat deze stabiele kleuren opleveren in papier en bioplastic?
  • Welke additionele waarde creëren we door het gebruik van biobased kleuren?

Digitaal handboek biobased kleuren
Het doel van het onderzoek is kennis over biobased kleurstoffen en pigmenten voor bioplastic en papier te vergaren. Deze kennis wordt vervolgens in verschillende vormen beschikbaar gesteld voor partners, andere gebruikers en publiek.

Zo worden de geteste kleuren samengebracht in een kleurenwaaier. Kleurkaarten op basis van de grondstoffen, PLA en papier. Van elke kleur is de achterliggende informatie vervolgens terug te vinden in een digitaal handboek. Het handboek bevat zowel praktijkgerichte als theoretische info die de afnemer nodig heeft om de kleurstof te gebruiken.
Het projectteam levert ook twee á drie 100% biobased (gekleurde) eindproducten op van zowel papier als bioplastic.

BioKLEUR is medegefinancierd door Regieorgaan SIA onderdeel van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

 

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close