Het lectoraat Biobased Resources & Energy focust op de verwaarding van (waterige) reststromen. Denk hierbij aan rioolwater, industrieel afvalwater, gras, en agrarische restproducten. Naast de productie van biobased energie door bijvoorbeeld pyrolyse en vergisting kijken we ook naar de recovery en productie van (grond)stoffen. Voorbeelden hiervan zijn de winning van nutriënten uit mest of de productie van bioplastics uit rioolwater. Bij de verwaarding van reststromen heeft het lectoraat nadrukkelijk aandacht voor milieuaspecten (LCA), maatschappelijk draagvlak en economische aspecten.

Het lectoraat Biobased Resources & Energy (lector Jappe de Best) bestaat uit docent onderzoekers met een achtergrond in de milieukunde, chemische technologie, chemie en (micro)biologie en het juridisch domein. Onze docentonderzoekers voeren praktijkgericht onderzoek uit samen met (internationale) bedrijven, onderzoeksinstellingen en studenten. Dit gebeurt meestal in de vorm van subsidie- en onderwijsprojecten.

                     STEL JE VRAAG

Welke onderzoeksthema's komen aan bod?

Het lectoraat Biobased Resources &  Energy richt zich op vier thema’s:

  • Energie: We kijken naar het ontwikkelen en het toetsen van de toepassing van vergisting en pyrolyse van agrarische reststromen. Wat werkt, wat niet? Belangrijke onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn regionale aanwezigheid van biomassa, energie-rendement, maximale benutting en cascadering.
  • Verwaarding waterige reststromen: Het gaat hier om industrieel en stedelijk afvalwater. Wij spreken echter liever over waterige reststromen. Een voorbeeld is ons onderzoek naar de kweek van eendenkroos op waterige reststromen. Uit het eendenkroos kunnen eiwitten worden gewonnen voor de productie van veevoer. We doen ook onderzoek naar de productie van bioplastics (PHA) uit rioolwater.
  • Verwaarding van agrarische reststromen: Naast het in kaart van de hoeveelheden van de verschillende agrarische reststromen kijken we ook naar de mogelijkheden voor laagwaardige toepassingen. Denk hierbij aan compostering of de extractie van eiwitten voor de productie van veevoer.
  • LCA/LCC: we onderzoeken wat de (milieu-)impact is van de verwaarding van reststromen en hoe deze impact zich verhoud tot de (milieu-)impact van op minerale olie gebaseerde producten.

Bij de invulling van deze onderzoeksthema’s hebben we als lectoraat niet alleen aandacht hebben voor de techniek maar kijken we nadrukkelijk ook naar de businesscase voor nieuwe ontwikkelingen, wettelijke aspecten en maatschappelijk draagvlak. Dit doen we graag in samenwerking met andere lectoraten binnen en buiten het techniekdomein, met studenten en met het bedrijfsleven.

Wat biedt het lectoraat?

  • Het lectoraat Biobased Resources & Energy doet praktijkgericht onderzoek voor en met bedrijven. We betrekken hier vrijwel altijd studenten bij. Heeft u een praktijkgerichte vraag binnen één van onze onderzoeksthema’s, neem dan contact met ons op. We kijken dan samen of en hoe we de vraag kunnen oppakken en wat de mogelijkheden zijn om hiervoor subsidie te verwerven.
  • We zijn altijd geïnteresseerd in enthousiaste docenten die onderzoek willen komen doen bij ons lectoraat. We hebben hiervoor uren beschikbaar. Ben je geïnteresseerd, neem dan contact met ons op.
  • Bij de onderzoeken die het lectoraat doet proberen we zoveel mogelijk studenten te betrekken. Dit betekent dat we interessante stage- en afstudeeropdrachten hebben. De opdrachten kun je vinden op onze website.

Biobased flocculanten voor waterzuivering
Biobased flocculanten voor waterzuiveringen
Waterschappen gebruiken bij rioolwaterzuiveringsinstallaties aanzienlijke hoeveelheden synthetische polyelektrolyten als flocculant. De waterschappen willen graag kijken of het mogelijk is om hiervoor groenere biobased alternatieven te gebruiken. In dit geval een biobased flocculant op basis van aardappeltreststromen.
Building light
In het Building Light project werken Torrgas en NPSP samen met Avans/CoE BBE en TU/e in een haalbaarheidsstudie naar het gebruik van biochar in een NPSP biocomposiet. De nieuwe biocomposieten zullen naar verwachting een hogere stabiliteit en een lager gewicht hebben, met als resultaat een nieuw, spannend bouwmateriaal dat nieuwe zakelijke mogelijkheden creëert voor beide MKB-partners.
Aardbeientray
BioADD
In dit project onderzoeken we hoe we nieuwe duurzame additieven kunnen ontwikkelen en demonstreren met verbeterde eigenschappen, specifiek voor tuin- en landbouwtoepassingen.
Sustainable solid biofuels
In dit Sustainable Solid Biofuels project bundelt een van de toonaangevende universiteiten van Brazilië, de Universidade Federal de Viçosa (UFV), de krachten met Avans Hogeschool en twee Nederlandse KMO's; Privium B.V. en Charcotec B.V.
Cashing cashew
Van de cashew noot, is ongeveer 70% schil die verwijderd wordt tijdens verwerking en wordt momenteel verbrand als een vies en inefficiënte brandstof of weggegooid als afval.
Biomassastromen in de provincie Zuid-Holland
De provincie Zuid-Holland heeft op initiatief van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid een plan opgesteld om de beschikbare biomassa (organische stromen) beter te benutten. Daarbij zal de rol van biomassa voor een duurzame economie duidelijk gesteld moeten worden.
Biodegradability of biopolymer and biopolymer composites
Together with 2 industrial companies (Attero, Coffee Based) and Prinsentuin College in Breda, the research group will carry out applied research and pilot small-scale experiments about biodegradability of biopolymers/bio composites under right and repeatable conditions
Waste Brazilie
Kansen voor compostering in Brazilië
De staat Minas Gerais in Brazilië staat voor grote uitdagingen met betrekking tot het verzamelen en goed omgaan met organisch huishoudelijk afval.
stadsjutters-breda
Stadsjutters Breda
In dit onderzoeks- en awareness project gaan Avans Hogeschool, Vereniging Markkant en de gemeente Breda een samenwerking aan om zwerfvuil in de gemeente Breda niet alleen op te ruimen, maar ook zodanig in kaart te brengen dat er gekeken kan worden naar de bron van het zwerfafval.
Pyrolyse Proeftuin Zuid
Pyrolyse is een thermochemische conversietechnologie die geschikt is voor een breed scala aan reststoffen en hernieuwbare grondstoffen, variërend van verschillende soorten biomassa en biomassa reststromen tot afvalstromen zoals gemengde of vervuilde kunststoffen en autobanden.
Grassification
Een huis gebouwd met vezels uit bermgras. Duurzame, goedkope energie uit bermgras. Duurzamer en goedkoper bermbeheer. Science fiction? Wensdroom?
REFAWOOD
Het zoeken van oplossingen voor as gerelateerde operationele problemen in afvalhout gestookte bio-energie centrales door middel van de toevoeging van additieven. 
Blauwe Keten
Het project Blauwe Keten is een haalbaarheidsstudie naar de extractie van blauwe kleurstof uit algen en eiwitten uit eendenkroos
WOW!
Rioolwater bevat waardevolle stoffen die gebruikt kunnen worden als grondstof voor biobased producten. Toch wordt dit potentieel in Noordwest-Europa nog nauwelijks benut.
Grasgoed
Maaisel wordt ingezet als innovatieve grondstof!  Met het project Grasgoed gaan verschillende gebiedsbeheerders, bedrijven en kennisinstellingen de komende drie jaar de resten van natuurbeheer een tweede leven geven.
+42
Meer projecten

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close