Biopolymeren

De Expertisegroep Biopolymeren is opgericht door het Centre of Expertise Biobased Economy omdat dit onderzoeksterrein zich bij uitstek leent om het onderwijs met onderzoek en met ondernemers te verbinden.

De Expertisegroep Biopolymeren bestaat uit docenten, onderzoekers en technische ondersteuning. De achtergrond van onze medewerkers omvat een breed scala aan disciplines, waaronder polymeerchemie, organische chemie, materiaalkunde, analytische chemie, biochemie en chemische procestechnologie.

Missie Expertisegroep Biopolymeren
Ons belangrijkste doel is om onze bachelor studenten te betrekken bij de ontwikkeling, formulering en verwerking van biobased polymeren. We willen daarnaast het gebruik van deze hernieuwbare polymeren in de industrie bevorderen en zijn daarom actief op zoek naar industriële partners voor onze onderzoeksprogramma's. Onze expertise richt zich op vier belangrijke onderzoeksdoelen:

Hernieuwbare grondstoffen
Het gebruik van hernieuwbare grondstoffen voor de productie van biobased polymeren vormt een grote technische uitdaging. Biomassa bestaat uit een ingewikkeld mengsel van allerlei verschillende stoffen. Wij gaan deze uitdaging graag aan omdat het ons de mogelijkheid geeft om het gebruik van olie te verlagen en zo de ecologische impact ("carbon footprint") van de mens te verminderen.

Green Chemistry
Polymeren kunnen ook duurzamer gemaakt worden door de milieu-impact van de gebruikte productieprocessen te verminderen. Green Chemistry is voor ons een leidraad om dit in de praktijk te bereiken: bijvoorbeeld door het verminderen van afval, door het werken met minder giftige stoffen en door het besparen van energie. Green Chemistry gaat over het maken van de juiste keuzes voor onze gezamenlijke toekomst.

Chemische Recycling
Als we naar ecosystemen kijken, zien we dat alle voedingsstoffen worden hergebruikt. De natuur laat niets verloren gaan. Wij willen een bijdrage leveren om ook de industriële cyclus te sluiten door nieuwe biobased polymeren te ontwerpen met chemische recycling als centrale eis. Als deze polymeren in hun afvalfase komen, kunnen ze onder milde omstandigheden worden terug gebracht in hun individuele componenten. Deze onschadelijke componenten kunnen vervolgens als grondstof weer worden gebruikt in het productieproces.

Innovatieve materiaal eigenschappen
Het is voor biopolymeren erg moeilijk om te concurreren met traditionele polymeren als duurzaamheid het enig verkoopargument is. Om een hogere prijs te rechtvaardigen, moeten biobased polymeren ook beter presteren. Wij richten ons dan ook op het verbeteren van de traditionele mechanische eigenschappen, zoals de sterkte en thermische weerstand. Wij ontwerpen bovendien nieuwe materialen met dynamische eigenschappen, zoals gecontroleerde afbreekbaarheid en zelfherstellende eigenschappen.

Gerelateerde projecten