Biobased Energy

Het lectoraat Biobased Energy focust op productie en inzet van biobased energie uit biomassa en laagwaardige reststromen. Denk hierbij aan gras, mest of agrarische restproducten. Het lectoraat koestert het circulair en het emissie denken.

Dit betekent dat we naast de productie van energie ook kijken naar de recovery en productie van (grond)stoffen uit deze laagwaardige reststromen. Voorbeelden hiervan zijn de winning van nutriënten uit mest of de productie van bioplastics uit waterige reststromen.

Het lectoraat Biobased Energy (lector Johan Raap) bestaat uit docent onderzoekers met een achtergrond in de milieukunde, chemische technologie, chemie en (micro)biologie. Maar ook het juridisch domein, omdat wetgeving en beleid vaak een belangrijke rol spelen bij de realisatie van biobased oplossingen. Onze docentonderzoekers voeren praktijkgericht onderzoek uit samen met (internationale) bedrijven, onderzoeksinstellingen en studenten. Dit gebeurt meestal in de vorm van subsidie- en onderwijsprojecten.

Het lectoraat richt zich op 4 verschillende thema's:

  1. Energie (markt)
  2. Mobiliteit (markt)
  3. Water (resource)
  4. Bodem (resource)

Wat biedt het lectoraat Biobased Energy?

  • Het lectoraat BBE doet praktijkgericht onderzoek voor en met bedrijven. We betrekken hier vrijwel altijd studenten bij. Heeft u een praktijkgerichte vraag binnen één van onze onderzoeksthema's, neem dan contact met ons op. We kijken dan samen of en hoe we de vraag kunnen oppakken en wat de mogelijkheden zijn om hiervoor subsidie te verwerven.
  • We zijn altijd geïnteresseerd in enthousiaste docenten die onderzoek willen komen doen bij ons lectoraat. We hebben hiervoor uren beschikbaar. Ben je geïnteresseerd, neem dan contact met ons op.
  • Bij de onderzoeken die het lectoraat doet proberen we zoveel mogelijk studenten te betrekken. Dit betekent dat we interessante stage- en afstudeeropdrachten hebben. De opdrachten kun je vinden via deze link. 

> lees hier de volledige brochure 

Gerelateerde projecten

REFAWOOD

Het zoeken van oplossingen voor as gerelateerde operationele problemen in afvalhout gestookte bio-energie centrales door middel van de toevoeging van additieven.

Connecting CO2

De concrete doelstelling van dit project was om ondernemers met CO2-bronnen in de regio te laten zien dat CO2-zuivering in de praktijk technisch mogelijk en ook economisch interessant is.