Biobased Bouwen

Het expertisegebied Biobased Bouwen richt zich op het verzamelen, ontwikkelen, valoriseren en uitdragen van kennis over de toepassing van biobased materialen in bouw en civiele techniek.

Kennis over toepasbaarheid en duurzaamheid van de materialen wordt in overleg met de Green Deal Biobased Bouwen ontwikkeld en beschikbaar gesteld.

De scope van het lectoraat betreft de woning‐ en utiliteitsbouw, bestaande bouw en nieuwbouw, fundering, constructie, afwerking gevel en dak, afwerking en stoffering binnenzijde en op civiele toepassingen in weg‐ en waterbouw. 

  • Verven en lakken worden niet actief onderzocht (hier ligt wel een raakvlak met het lectoraat Biobased Products).

  • Het lectoraat richt zich bij voorkeur op bouwmaterialen en –systemen die zijn vervaardigd uit in de regio beschikbare agro‐reststomen. Ook bouwmaterialen van specifiek geteelde grondstoffen uit de regionale landbouw en de agro‐industrie (vlas, hennep, hout) hebben onze aandacht.

Het lectoraat

Het lectoraat houdt zich actief bezig met vormgeving van toepassingen, onder meer door betrokkenheid van diverse academies. Dit helpt enerzijds om de mogelijkheden van de gebruikte materialen te verkennen, anderzijds om de materialen bij gebruikers over het voetlicht te brengen.

Kennisbank Biobased Bouwen

De Biobased Economy vervult een belangrijke rol in de duurzame ontwikkeling van Nederland en biedt nieuwe kansen voor het bedrijfsleven. Via de kennisbank kunt u kennis vergaren en delen over de beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van biobased materialen, producten en bouwconcepten. Samen versterken we zo de biobased economie.

Ruim 30 partijen in de bouwsector ondertekenden de green deal biobased bouwen. Deze producenten, architecten, adviseurs en kennisinstellingen delen hun kennis rond kansrijke mogelijkheden van biobased bouwen. Ook de ministeries van Binnenlandse Zaken (Wonen en Rijksdienst), Economische Zaken, en Infrastructuur en Milieu ondersteunen de green deal.

Gerelateerde projecten

Biobased Brug

Het Centre of Expertise Biobased Economy werkte sinds oktober 2014 samen met meer dan 10 (MKB)bedrijven en 3 kennisinstellingen aan de ontwikkeling van een biobased fiets-voetgangersbrug gemaakt van biobased composiet.