Verslag Lunchbijeenkomst: Ruimte voor onderzoek en innovatie met het mkb

Met vijftig aanwezigen hebben we gezamenlijk oplossingen bedacht voor de uitdagingen waar samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven nog voor staat. 

Suggesties voor meer samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen

Voor Regieorgaan SIA voerde Christiaan Holland een verkenning uit naar het mkb-bereik van hogescholen. Van 5% van de 119.000 potentieel innovatieve bedrijven, die zelf met R&D of met toepassing van nieuwe technologie bezig zijn, is het bekend dat zij samenwerken met hogescholen. Daar valt nog een wereld te winnen.
 
Uit de verkenning van Holland en uit de verhalen van sprekers Fried Kaanen (Koninklijke Metaalunie) en Willem B├Âttger (lector Biobased Bouwen) kwamen knelpunten bij samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen naar voren. Daarvoor bedachten de aanwezigen tijdens de lunch gezamenlijk oplossingen en suggesties:

Cultuurverschillen
Aanhaken bij bestaande mechanismen/bijeenkomsten:

  • bij Regiobijeenkomsten MKB NL standaard lectoren uitnodigen;
  • bij bijeenkomsten lectoren standaard mkb'ers uitnodigen.

Vanuit bestaande mechanismen op zoek gaan naar vernieuwing.
Het gaat om de beweging van onderop; een ecosysteem bouw je niet vanuit het niets.
Als bedrijven zich verenigen, is het makkelijker samenwerken met hogescholen.
Maak gebruik van bestaande netwerken van brancheorganisaties.
Tijdshorizon is een belangrijk onderdeel van het cultuurverschil.

Naast cultuur gaat het ook om belang van structuren: systeemverschillen. We werken met twee verschillende systemen en die moeten beter op elkaar aansluiten.
Systemen gaan vooral over controle. Daardoor ook veel mensen die met hetzelfde bezig zijn.
Er zijn twee regelsystemen (OCW en EZK). OCW stimuleert kennisinstellingen om met bedrijven samen te werken, EZK stimuleert het mkb om met kennisinstellingen samen te werken.
Zijn lectoren de juiste interface? Zij zijn vooral aangetrokken als goede onderzoekers.
Lectoren hebben sowieso weinig tijd en moeten eigenlijk een duizendpoot zijn.

Vindbaarheid van het onderzoek en de onderzoekers 
Meer lectoren; lectoren zijn een deel van de oplossing.
Imago van onderzoek aan het hbo.
Meer business developers ter ondersteuning van lectoren.
Kies voor speerpunten in het onderzoek.
Lectorenplatforms; inzetten op het bundelen van de krachten.

Verkokering kennisdomeinen 
Programmatische aanpak.
Definiëren van gedeelde, grote maatschappelijke uitdagingen.

Regelingen ontkokeren en samenwerking stimuleren.
Organiserend vermogen moet omhoog (vb CoEÔÇÖs en Innovatielabs).

Tijd en tempo 
MKB ondersteunen om te programmeren.
Timing en smeerolie (tandwielen van kennis die in elkaar moeten grijpen).
Ruimte en nabijheid.
Regeling middelen praktijkgericht onderzoek.
ÔÇ£technologyÔÇØ transfer.
Combineren OCW & EZK strategie.
Ondernemerschap en alumnibeleid.

 

 

 

Nieuws