Toiletpapier als grondstof voor bouw, infra en chemie

Na enkele succesvolle proefprojecten gaat het bedrijf uit Leeuwarden nu opschalen naar een productie van duizend ton per jaar. Deze stap kan het bedrijf mede zetten door investeringen van Doefonds Fryslân, het aanjaagfonds van de NOM en het Ir. G.J. Smid Fonds.

Cellulose

Cellulose is een duurzame grondstof die bruikbaar is de bouw‐ en infrasector en in de chemische industrie. ‘De potentie wordt echter nog te weinig benut omdat er nieuwe ketens voor nodig zijn’, stelt directeur Erik Pijlman van KNN Cellulose. ‘Wij koppelen daarom technologie en productie aan het ontwikkelen van functionele ketens en het creëren van marktvraag. Terwijl de gevestigde orde zich focust op hun core business, fungeren wij als innovatiekatalysator voor een circulaire en biobased economie.’

Toepassing

Het hergebruik van oud papier wordt al veelvuldig toepast, maar cellulose is meermalen te recyclen. KNN richt zich op zogenoemde tertiaire cellulose dat wordt gewonnen uit toiletpapier in rioolwater, maar ook uit andere afvalstromen, zoals luiers, melkverpakkingen en pizzadozen. Het product Recell van KNN Cellulose wordt al gebruikt om asfalt duurzaam te verbeteren. In succesvolle proefprojecten werden een fietspad bij Jelsum, een deel van de dijk op Ameland en een stuk stadspark in Groningen geasfalteerd met een mengsel van steenslag, bitumen en ‘opgewerkt wc‐papier’. De duurzame grondstof kan ook worden benut in de bouwsector, bijvoorbeeld als isolatiemateriaal. Een derde markt die KNN Cellulose wil aanboren, is de chemische industrie. Daar zijn ze volgens Pijlman in toenemende mate op zoek naar duurzame grondstoffen en cellulose is interessant omdat het natuurlijke polymeer is opgebouwd uit suikermoleculen.

Door: Agro&Chemie

Nieuws