21 februari 2022
Waar moet dat heen met praktijkgericht onderzoek?
Precies die vraag stelden we aan Jacomine Ravensbergen en John Dane, beiden lid van het College van Bestuur van respectievelijk Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences.
08 februari 2022
Bouwen met vlas en rubber uit paardenbloemen
Willem Böttger vertelt in een radiouitzending van Omroep Zeeland over het nut en de noodzaak van Biobased Bouwen.
07 februari 2022
It’s not easy being green
Op donderdag 3 februari sprak Jappe de Best zijn lectorale rede “Don’t WASTE the future: residual streams as a source for raw materials and energy” uit en werd hij als lector Biobased Resources & Energy welkom geheten in de kring van lectoren van Avans Hogeschool.
04 februari 2022
CoE BBE settelt bij DAB
De komende jaren gaat onderzoek vanuit het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) ook plaats vinden bij het Delta Agrifood Business (DAB) in Bergen op Zoom. Onlangs tekenden Ralph Simons, Directeur CoE BBE en Peter Berben, Programma manager Gemeente Bergen op Zoom de officiële huurovereenkomst.
21 januari 2022
Pilot in Lerend Netwerk Biobouwers project
De ontwikkelingen op het gebied van Biobased bouwen volgen elkaar in razend tempo op en het onderwijs wil daarin voorop blijven lopen. Het is essentieel voor zowel hogeschool studenten als professionals dat ze kennis maken met nieuwe materialen en technieken, zodat ze de juiste bagage hebben om in hun (latere) werk de bouwwereld te verduurzamen.
28 december 2021
Tool gelanceerd voor circulair gebruik rioolwater
Rioolwater bevat waardevolle stoffen die gebruikt kunnen worden als grondstof voor biobased producten. Denk aan volledig afbreekbare bioplastics, de productie van biochar en biodiesel. Maar waar begin je? Als onderdeel van het Interreg North-West-Europe WOW! project heeft Avans Hogeschool een tool ontwikkeld die antwoord geeft op de vraag: welke waardevolle stoffen kan mijn waterschap terugwinnen uit rioolwater? De tool is ontworpen om werknemers in de watersector een eenvoudig hulpmiddel te bieden in het beslissingsproces richting een meer biobased en circulaire aanpak.
23 december 2021
Constructieve betrouwbaarheid van Biobased bouwmaterialen
Bouwmaterialen voor dragende constructies moeten aan hoge eisen voldoen. Voordat we bio-based materialen toe kunnen passen, dient inzicht verkregen te worden in het behoud van de constructieve betrouwbaarheid over langere tijd. Dit kan worden gedaan door de materialen in de open lucht aan de elementen bloot te stellen en deze na verloop van tijd te onderzoeken. Dat duurt echter jaren. Om veel sneller inzicht te krijgen, gebruiken we de versnelde verwering in de klimaatkast.
22 december 2021
Studenten in de Pyrolyse Proeftuin
70 tweedejaars milieukunde studenten hebben onlangs een rondleiding gehad in de nieuwe Pyrolyse Proeftuin. Hier konden ze met eigen ogen zien en beleven hoe pyrolyse in zijn werk gaat en snuffelen aan de verschillende stromen die in en uit het proces gaan. 
20 december 2021
Meer dan 100 studenten leren bouwen met Biobased materialen
Meer dan 100 studenten van 3 hogescholen uit Vlaanderen en Zuid-Nederland nemen vanmiddag deel aan de eerste pilot uit het Interreg Vlaanderen-Nederland project ‘Lerend Netwerk Biobouwers’. De komende tijd gaan ze in gemixte groepen werken aan een opdracht rondom biobased bouwen. Hier leren ze werken met biobased materialen, maar bovendien werken ze samen met studenten die andere, weliswaar ook bouw gerelateerde, opleidingen volgen en zelfs aan andere hogescholen studeren.
20 december 2021
Learning Communities: een ongoing inspanning
Projectpartners in het project Learning Community zetten zich de afgelopen periode nadrukkelijk in om instrumenten te ontwikkelen die de verbinding leggen tussen onderwijs, onderzoek en het regionale mkb op het gebied van duurzaamheid. Dit resulteert in een aantal instrumenten voor de korte en lange termijn, zoals een professional master duurzaamheid.
09 december 2021
Zoektocht naar oplossing 100% Biobased textiel-puzzel
Hoe kun je een productieproces dat zwaar leunt op olie gebaseerde materialen omvormen naar een productieketen die 100 procent biobased is? Dat was de startvraag voor Puur Natuur: 100% Biobased (BB100). In bijna vier jaar onderzochten partners uit onderwijs en bedrijfsleven hoe textiel-producenten zouden kunnen omschakelen naar duurzaam en biobased.
02 december 2021
Bouwen met schimmels
In het onderzoeksproject Building on Mycelium zijn de afgelopen 2,5 jaar mogelijkheden verkend om mycelium biocomposieten van verschillende biobased reststromen toe te passen als bouwmateriaal. De resultaten zijn veelbelovend en worden binnenkort uitgebracht als white paper.

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close