Nederland ondertekent internationale visie op bio-economie

Tijdens de VN-klimaattop in Bonn onderstreepten 19 landen het belang van biomassa. De regeringen van grote landen zoals Brazilië, de Verenigde Staten, China en India tekenden hiervoor een visiedocument. Net als Nederland, dat hiermee ambitie toont de bio-economie verder te ontwikkelen.

Nederland ondertekent internationale visie op bio-economie

Biomassa cruciaal

Volgens de leden van het Biofuture Platform is biomassa cruciaal voor een duurzame energietransitie. Want een energievoorziening met minder CO2-uitstoot slaagt niet met wind- en zonne-energie alleen.

Daarnaast kan de CO2-uitstoot worden beperkt als bijvoorbeeld de chemiesector, maakindustrie en de bouw meer biobased producten gebruiken.En hoe meer biomassa zij afnemen, hoe meer gewassen er worden verbouwd die daarmee extra CO2 uit de atmosfeer opnemen.

Politieke draagvlak

De ontwikkeling van de bio-economie of Biobased Economy (BBE) biedt ook volop kansen voor het bedrijfsleven. Zij moeten met slimme innovaties komen om biomassa efficiënt en klimaatvriendelijk te verbouwen. Dezelfde innovatiekracht is nodig voor de ontwikkeling van bio-energie en biobased producten.

Met het ondertekende visiedocument blijkt dat hiervoor internationaal grote politieke draagvlak bestaat. Ook de Nederlandse regering speelt een stimulerende rol. Bijvoorbeeld door belemmerende wet- en regelgeving aan te pakken, biobased inkopen te bevorderen en onderzoek en ontwikkeling te stimuleren.

Biofuture Platform

Het visiedocument is een initiatief van het Biofuture Platform. In het platform nemen 20 landen deel - samen met een groot aantal intergouvernementele organisaties. Zij delen het standpunt van het Internationale Energieagentschap (IEA).

Het IEA stelt dat biomassa een belangrijke rol speelt in de beperking van klimaatverandering. Het Technology Collaboration Programme (TCP) Bioenergy van het IEA stimuleert internationale invoering van biomassa.

bron: website RVO.

Nieuws