Experts eendenkroos komen bij elkaar

Op 26 maart jl. verzamelden alle eendenkroos experts van Vlaanderen en Nederland zich bij Avans Hogeschool in Breda. In het kader van het Interreg project Blauwe Keten was door het lectoraat Biobased Energy en ABC Kroos de eerste "eendenkroos expertmeeting" georganiseerd.

            

Tijdens de bijeenkomst werden door de aanwezige bedrijven en onderzoeksinstellingen presentaties gegeven over de verschillende initiatieven met betrekking tot de kweek, verwerking en toepassing van Eendenkroos. Aansluitend aan de presentaties was er een brainstorm en discussie over de kansen en belemmeringen van (de toepassing van) eendenkroos.

Belangrijke conclusies zijn het belang van continu├»teit in onderzoek en de noodzaak voor het onderling afstemmen van meetprogrammaÔÇÖs. Dit laatste helpt bij het kunnen vergelijken van de resultaten van de verschillende eendenkroos initiatieven. Door de aanwezige partijen is afgesproken dat in het komende groeiseizoen door iedereen zoveel mogelijk dezelfde parameters worden gemeten met vergelijkbare protocollen. Verder komt er een Linked-in groep komt waarin ervaringen kunnen worden uitgewisseld en vragen aan elkaar kunnen worden voorgelegd. De expertmeeting krijgt ook een vervolg in juni om de eerste resultaten van 2018 met elkaar te kunnen delen.

Wilt u meer weten over de "expertmeeting eendenkroos" of bent u ge├»nteresseerd om bij dit initiatief aan te sluiten, dan kunt u contact opnemen met Jappe de Best jh.debest@avans.nl 

Nieuws