Erik Lammers spreekt op FINIT in Belo Horizonte

- Kun je kort uitleggen waar je presentatie op FINIT over gaat?

FINIT is een beurs die georganiseerd wordt door de Braziliaanse deelstaat overheid van Minas Gerais. In deze regio, zo groot als Frankrijk en met 20 miljoen inwoners, bevinden zich de meeste universiteiten van Brazilië. Dit heeft als gevolg dat de meeste patenten van Brazilië ook uit deze regio komen. Beide leiden tot een groot aantal startups die vanuit de universiteiten worden ontwikkeld. FINIT wordt georganiseerd om kennis te delen omtrent innovatie, enerzijds door workshops te organiseren en anderzijds door aansprekende internationale sprekers uit te nodigen.

Sinds november 2014 werken Nederlandse hogescholen (o.a. Avans, HZ, HAS, VHL, NHL , Zuyd en de Haagse Hogeschool) en andere partners samen met universiteiten, overheden en bedrijven uit Minas Gerais om tot innovatieve toepassingen te komen. Deze toepassingen zullen ervoor zorgen dat biomassa geldt als belangrijkste grondstof. Daardoor wordt er minder gebruik gemaakt van fossiele grondstoffen en dit heeft een positief effect op de CO2 voetprint. Het betreft dus een publiek-private samenwerking in een triple-helix verband. Het laatste is een mooi woord van een samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers.

- Kun je een praktisch voorbeeld noemen van een project binnen LLBB dat de kracht van de internationale samenwerking en internationale innovatie laat zien?

Een mooi voorbeeld is het waste management project tussen Avans Hogeschool, de Braziliaanse universiteit UFMG en twee Nederlandse MKB bedrijven. In dit project kijken we allereerst naar de samenstelling en omvang van organisch afval in Minas Gerais. Vervolgens wordt gekeken of het mogelijk is om dit organisch afval te composteren en nuttig toe te passen. Op dit moment vindt er in Minas Gerais namelijk nagenoeg geen gescheiden afvalinzameling plaats en wordt al het afval naar stortplaatsen gebracht. De meerwaarde van deze samenwerking is dat men gebruik maakt van de kennis over verwerking en toepassing van organisch afval in Nederland en deze toepast in Brazili├½. Er zijn ook andere projecten te noemen waar Nederlanders juist kennis halen in Brazili├½. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om kennis over biobrandstoffen. Op deze manier komt kennisuitwisseling tussen beide landen tot stand, waardoor het voor beiden interessant is om samen te werken. Er is namelijk een balans tussen halen ├®n brengen en er is een wederzijdse afhankelijkheid. Beide zijn naar mijn mening erg belangrijk voor een succesvolle samenwerking.

 

- Van welke ervaringen en bereikte doelen van LLBB kunnen de deelnemers van FINIT nog iets leren?

Allereerst denk ik dat we wereldwijd moeten erkennen dat grote maatschappelijke problemen, zoals klimaatverandering niet meer eenzijdig op te lossen vallen. Er moet samenwerking komen tussen verschillende sectoren, zoals we kleinschalig doen binnen het Living Lab Biobased Brazil. Dit klinkt mooi, maar het is jammer genoeg niet zo makkelijk en daardoor complex voor beide landen. Publiek- private samenwerkingen waarbij een wederzijdse afhankelijkheid is kunnen voor een ommekeer zorgen. In Nederland zijn we hier vanaf de jaren ÔÇÖ90 mee begonnen en ook in Brazili├½ zien we de eerste grootschalige projecten op gang komen. Een voorbeeld hiervan is de mijnramp van 2015. Deze ramp heeft zÔÇÖn grote impact, zowel milieukundig als sociaal, gehad op een regio dat Brazili├½ internationale coalities wil vormen om het probleem op te lossen. Door middel van onze ervaringen willen wij de deelnemers laten zien dat het een kwestie is van klein beginnen en ÔÇÿhands on projectenÔÇÖ te starten om elkaar te leren vertrouwen en om de samenwerking te laten groeien, zoals we doen in bovenstaande projecten.

Een ander voorbeeld dat terugkomt in mijn lezing is het Biobased Network, waar verschillende applicatie centra met elkaar samenwerken om de mkb ondernemer in Zuid-Nederland zo goed mogelijk te bedienen met hun innovatievraagstuk. Het Biobased Network wordt financieel ondersteund vanuit het OPZuid programma van Europa, maar heeft al aangetoond dat het een meerwaarde heeft voor mkb bedrijven. We hebben bijvoorbeeld Better Future Factory geholpen met het ontwikkelen van een prothese op basis van plastic uit oude koelkasten. Via dit netwerk hebben wij lessen geleerd over samenwerken met verschillende actoren, waarvan ik denk dat we deze lessen moeten delen met anderen.

Het Biobased Network wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de provincie Limburg en de provincie Noord-Brabant in het kader van OP-Zuid.

      

Nieuws