CoE BBE Magazine 3 - 2017

Vanuit de laatste periode van 2017, waar deze Marap over gaat, nemen we een goed gevulde projectenportefeuille mee binnen onze focus gebieden: planteninhoudstoffen/biobased kleuren, biobased energy, biobased bouwen, biopolymeren en marine biobased specialties.

Momenteel werken we als CoE BBE namelijk samen binnen 45 grote en kleinere onderzoeks- en onderwijsprojecten. Dat doen we met meer dan 150 verschillende regionale, nationale en internationale bedrijven, overheden, stichtingen en kennisinstellingen. En uiteraard zijn onze huidige studenten en docent-onderzoekers bij al deze biobased projecten betrokken via minoren, afstudeeropdrachten, (internationele) challenges, moocÔÇÖs en/of excellentie trajecten.

Het voor ons liggende jaar treden we met bijzonder veel vertrouwen en energie tegemoet. Naast het blijvend valoriseren van biobased kennis binnen de verschillende onderzoeksprojecten, gaan we in 2018 ook nadrukkelijk aan de slag met het thema business support. 

We richten ons met name op het: 1) aanbieden van biobased cursussen aan professionals, 2) bevorderen van biobased ondernemerschap / start upÔÇÖs bij onze studenten en 3) verder professionaliseren van onze drie applicatiecentra in biopolymeren, kleuren en mycelium.

Ook online onderwijs heeft onze aandacht. In 2018 zullen er een aantal nieuwe moocÔÇÖs worden ontwikkeld en gratis aan iedereen worden aangeboden. De themaÔÇÖs zijn: ThinkBiobased voor niet techniek studenten, Business Development in the Biobased Economy, Biobased Energy (samen met onze Braziliaanse partner universiteiten) en Biobased Bouwen.

Dit jaar zal ook het nieuwe lectoraat Marine Biobased Specialties van Dorien Derksen bij de Hogeschool Zeeland tot volle bloei komen. Genoeg om naar uit te kijken dus.

Gelukkig vinden al onze activiteiten nog steeds plaats binnen een tijdgeest waar de circulaire economie, en daarmee dus ook de biobased economie, nadrukkelijk in de belangstelling staat bij publiek, bedrijfsleven en verschillende (regionale) overheden. Misschien nog wel meer dan ooit zelfs! Dit steunt ons in onze actieve bijdrage aan de transitie naar de zo broodnodige biobased economy.

Veel leesplezier gewenst!

Ralph Simons, Directeur Centre of Expertise Biobased Economy 

Klik hier om het magazine te bekijken. 

 

Nieuws