Brief aan Klimaatminister Wiebes

De ontwikkeling van biobased gaat veel te langzaam. Reeds in 2011 heeft de SER advies gegeven voor een Biobased Economie en daar is na 6 jaar nog weinig van gerealiseerd. Belemmeringen zijn beschikbaarheid van ruimte, financiële prikkels en regelgeving, dit nog los van het maatschappelijke discours over nut en noodzaak van biomassa.

Verschillende topsectoren en organisaties die actief zijn in de circulaire economie verzoeken de Minister van Klimaat, Eric Wiebes, om op verschillende manieren de transitie naar een circulaire economie vanuit de overheid te versnellen. Zo is er behoefte aan meer experimenteerruimte voor grootschalige nieuwe toepassingen, het wegnemen van financiële en wet- en regelgevingsbelemmeringen en het verhogen van de beschikbaarheid van innovatiemiddelen. Daarnaast kan de regering invloed uitoefenen op gemeenten, provincies en waterschappen aan de ene kant en relevante stakeholders en industriële clusters aan de andere kant om expliciet aandacht te gevan aan de biobased economie.

Directeur van het Centre of Expertise Biobased Economy, Ralph Simons, is ook namens het Landelijk Biobased Kennisnetwerk mede-ondertekenaar van de brief.

Lees de volledige brief via de volgende link: Brief Klimaatminister Wiebes

Nieuws