Bouwen met vlas, riet, stro, wieren, bamboe en olifantsgras

Eeuwen geleden leefde de mens sober, gebruikmakend van energiebronnen als hout en veen om het huis te verwarmen en dierlijke oliën om licht te krijgen. De huizen waren gemaakt van steen, hout, leem en geïsoleerd met plaggen, stro en wol. Aan dat tijdperk kwam een einde.

Lector Willem B├Âttger gaat uitgebreid in op de mogelijkheden van biobased bouwen.

Met de actieve winning van steenkool en later aardolie en gas, zijn de levensomstandigheden sterk verbeterd. Sinds de industri├½le revolutie hebben die goedkope fossiele energiebronnen er ook voor gezorgd, dat we bijzondere materialen hebben kunnen ontwikkelen, zoals minerale wol als isolatiemateriaal en carbon-composieten voor sterke en lichte constructies. Maar ook aan dit tijdperk komt een einde. Circulaire biobased economie Om de groei in gebruik van fossiele brandstoffen en schaarse aardmaterialen, de klimaatverandering en de milieuvervuiling (binnenshuis en buitenshuis) om te buigen, heeft de overheid besloten om naar het jaar 2050 een circulaire, biobased economie te ontwikkelen. In dit kader is het lectoraat Biobased Bouwen opgericht. Het lectoraat is onderdeel van het Centre of Expertise Biobased Economy, een samenwerking tussen Avans Hogeschool en HZ University of Applied Science (HZ). KernthemaÔÇÖs bij het lectoraat zijn:

  • Hoe laten we de ontluikende kiem biobased bouwen uitgroeien tot een mooie boom, in een maatschappij waarin het verstandige het vaak aflegt tegen macht en marketing?
  • Hoe kunnen andere waarden dan milieuvriendelijkheid all├®├®n bijdragen aan de doorbraak van biobased bouwen?
  • Hoe kan actie in plaats van praten leiden tot versnelling van de groei van de markt voor biobased bouwproducten en -systemen?

Materialen, productie en ontwerp vormen samen een speelvlak. Als je ├®├®n van de drie verandert, moeten de andere ook aangepast worden. Als je een brug van biocomposiet wilt maken, in plaats van beton, moet je het ontwerp en de productietechniek aanpassen aan de specifieke eigenschappen van het nieuwe materiaal. De natuur is inspiratiebron. De natuur werkt met basismaterialen, benut vooral zonne-energie en maakt gebruik van organische vormen om de specifieke functionaliteiten te bereiken.

Lees het artikel (blz. 8-9) hier verder.

Bron: Wantij - Vereniging Zeeuwse Milieufederatie

Nieuws