Beschikbaarheid gras en heide in kaart gebracht

Maaisel wordt ingezet als innovatieve grondstof binnen het project ÔÇ£GrasGoedÔÇØ. Hierbij zullen verschillende gebiedsbeheerders, bedrijven en kennisinstellingen de resten van natuurbeheer een tweede leven geven als brandstof, bodemverbeteraar, veevoer of vezels voor verpakkingsmateriaal.

Om in te schatten of natuurgras en heide dat vrijkomt in natuurgebieden rendabel verwerkt kan worden, is het noodzakelijk om de hoeveelheid en kwaliteit van het materiaal in kaart te brengen. Het lectoraat Biobased Energy (Centre of Expertise Biobased Economy ÔÇô Avans Hogeschool) inventariseerde daarom de aanwezige biomassa in Dommeldal/Vallei van de Zwarte Beek, het Grenspark de Zoom ÔÇô Kalmthoutse Heide en Altena-Biesbosch/Vlijmens Ven. Die gegevens werden daarna toegepast op de provincie Noord-Brabant en naar Vlaanderen.

De resultaten laten zien dat er jaarlijks ongeveer 42.000 ton natuurgras (droge stof) in Noord-Brabant en ongeveer 40.000 ton natuurgras (droge stof) in Vlaanderen beschikbaar komt om te verwerken. In de rapportage ÔÇÿInventarisatie biomassastromen Vlaanderen en Noord-BrabantÔÇÖ, die binnenkort verschijnt, gaan de onderzoekers dieper in op de locaties waar de biomassa vrijkomt, de kwaliteit van het materiaal en de beschikbare overslaglocaties voor gras en heide.

De resultaten van de inventarisatie worden in een volgende stap vertaald naar web-based GIS-kaarten die naar verwachting eind november beschikbaar zullen zijn.

Door: Alexander Compeer

Nieuws