13 april: Lectorale redes en Biobased parade

Op vrijdag 13 april 2018 worden Willem B├Âttger en Dorien Derksen ge├»naugureerd als lector. Beide lectoren houden een lectorale rede over het biobased onderwerp, waarnaar zij en hun kenniskringleden praktijkgericht onderzoek doen.

Biobased Parade
Voorafgaand aan de lectorale redes en inauguraties kun je de biobased parade bezoeken. In deze biobased parade word je op allerlei manieren meegenomen in de wereld van de biobased economy. Hier kun je de biobased wereld beleven. Proef, voel en ervaar wat de biobased wereld zo mooi en anders maakt! 

Je bent harte welkom hierbij aanwezig te zijn en je kunt je tot maandag 9 april hier aanmelden voor de inauguraties. 

Programma
13.00 tot 13.30 Inloop met koffie en thee
13.30 tot 15.00 Biobased Parade
15.00 tot 15.20 Pauze
15.20 tot 15.30 Inleiding door dagvoorzitter Han van Osch 
15.30 tot 16.30 Lectorale redes van Willem B├Âttger en Dorien Derksen 
16.30 tot 17.00 Inauguratie door voorzitter College van Bestuur HZ Adri de Buck 
17.00 tot 18.00 Afsluitende borrel

Locatie
De inauguraties vinden plaats op de hoofdlocatie van HZ University Of Applied Sciences, Edisonweg 4 in Vlissingen. 

Lector Biobased Bouwen Willem B├Âttger
Willem B├Âttger zal als lector Biobased Bouwen praktijkgericht onderzoek doen naar 'bouwen met biobased materialen'. 

Biobased Bouwen
Inmiddels is het algemeen bekend dat het gebruik van fossiele grondstoffen eindig is en schadelijk voor het milieu. Een alternatief is het gebruik van biobased materialen, die bestaan uit grondstoffen gewonnen uit hernieuwbare bronnen. Voorbeelden van deze materialen zijn vlasisolatie, biocomposieten, hout, stro, kalk-hennep, mycelium (paddestoelen), (lokaal) bamboe, schelpen, materialen uit algen en wieren.

Op het thema Biobased Bouwen onderzoeken studenten, de lector en kenniskringleden samen met bedrijven welke biobased materialen geschikt zijn voor bouw en infra. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het milieuvoordelen, maar vooral ook naar de extra toegevoegde waarden.

Lector Biobased Marine Specialties Dorien Derksen
Dorien Derksen en de kenniskringleden van het lectoraat doen onderzoek naar bioactieve stoffen uit marine organismen, ook wel bioprospecten. Dit onderzoek doen zij in samenwerking met het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ).

Het doel is biofunctionele mariene componenten te begrijpen en ze vervolgens te benutten in diverse toepassingen en producten. Fundamentele en grensverleggende wetenschappelijke kennis van EDS-NIOZ over de fysiologie en ecologie van mariene organismen wordt gecombineerd met de competenties van de HZ: de chemische isolatie en analyse en het toepassen voor beroepspraktijk en onderwijs.

In het bijzonder zijn een aantal specifiek mogelijke onderwerpen binnen dit thema geselecteerd, zoals componenten die bioactief zijn in de ecologische omgeving van het organisme, signaalstoffen. Daarnaast gaat het onderzoek over componenten uit wieren en algen die ons voedsel smaak geven en over kleurstoffen uit algen en hun geschiktheid voor textielvezels. Als vierde onderwerp is gekozen voor stoffen die bescherming kunnen bieden in het kader van gezondheid en welzijn. Samen met studenten, werkveld, docenten en onderzoekers doen we hier onderzoek naar. Tijdens de lectorale rede neemt Dorien u mee in een aantal voorbeelden. Deze voorbeelden kunt u van tevoren al tegenkomen in de belevenissen.

Nieuws