07 mei 2020
Artikel PHA uit rioolwater gepubliceerd!
Michiel Michels, Guilherme de Souza Reis, Gabriela Fajardo, Ischa Lamot en Jappe de Best werkten afgelopen tijd aan een artikel over PHA uit rioolwater. Dit in het kader van het Interreg Nort-West Europe project WOW!.
26 maart 2020
CO₂ – een zegen voor de bouw?
Kan ‘bouwen’ CO2 uit de lucht halen? De op het eerste zicht absurde vraag wordt met verve beantwoord door de Avans minor CO2-negatief ontwerpen.  De Minor is het product van een samenwerking tussen de Academie voor Bouw & Infra, het CoE BBE én het lectoraat Biobased Bouwen o.l.v. lector Willem Böttger.
23 maart 2020
Kosten-baten model grasverwaarding
Het ‘kosten-batenmodel grasverwaarding’ is een tool waarmee zowel aanbieders als afnemers van natuurgras een inschatting kunnen maken van de financiële kosten en baten van hun product over de gehele keten (maaien, transport, verwerking). Zowel natuurbeheerders, transporteurs als verwerkers kunnen gebruik maken van het model. De tool is ontwikkeld door Avans en is bedoeld om een grove inschatting te kunnen maken van de financiële haalbaarheid van een product op basis van natuurgras.
19 maart 2020
Cijfers CoE BBE 2019
Graag geven wij je in één overzicht een beeld van het afgelopen jaar. Een jaar met veel mooie projecten, samenwerkingen en initiatieven waar we erg trots op zijn. 
10 maart 2020
Negen nieuwe uitdagingen voor mkb’ers en start-ups
Vandaag gaat de tweede ronde van het innovatie- en businessbooster programma BioVoice van start. Uitgangspunt van het BioVoice-programma is de vraag van een grootbedrijf naar een biobased of circulaire oplossing voor een bestaand probleem.
05 maart 2020
Levenscyclusanalyse
Een levenscyclusanalyse geeft inzicht in de milieueffecten die gepaard gaan met een bepaald product of een bepaalde dienst. De milieueffecten worden uitgedrukt in 18 verschillende indicatoren, van het versterkte broeikaseffect tot ozonlaagdepletie en ecotoxiciteit. Dit wordt uitgedrukt in eenheden die voor veel mensen onbegrijpelijk zijn. Lectoraat BBE heeft een methode ontwikkeld die dit begrijpelijker en tastbaarder kan maken.
03 maart 2020
Lectorenplatform Biobased Economy in nieuwe fase
Sinds twee jaar werken de lectoren die biobased onderzoek doen in Nederland samen in het Lectorenplatform Biobased Economy. De afgelopen twee jaar heeft het samenwerkingsverband zich op verschillende manieren verstevigd, onder meer door het onstaan van GoChem, een meerjarig subsidieprogramma binnen de topsector Chemie, en door een onderzoekslijn binnen Living Lab Biobased Brazil. In december is een volgende fase van twee jaar ingegaan.
Jappe de Best
02 maart 2020
Nieuwe lector Biobased Resources & Energy
Vanaf 1 februari is Jappe de Best de nieuwe lector van het lectoraat Biobased Resources & Energy. Hij neemt hiermee het stokje over van Johan Raap. Met het vertrek van Johan Raap is ook de naam van het lectoraat gewijzigd van Biobased Energy naar Biobased Resources & Energy. Jappe de Best legt uit waarom en stelt zich ook graag aan u voor.
20 februari 2020
Krown.bio bouwt met Mycelium
Krown gelooft dat de biobased economy steeds belangrijker wordt. Jan Berbee, Krown: “Biobased materialen hebben nog een enorm ontwikkelpotentieel. We weten al heel veel maar lang niet alles. Het biedt een geweldige kans als alternatief op eindige materialen. Groot voordeel is ook dat biobased materialen vaak lokaal gemaakt, verwerkt en gebruikt kunnen worden. ”
19 februari 2020
Bermgras verwaarden
Een huis gebouwd met vezels uit bermgras. Duurzame, goedkope energie uit bermgras. Duurzamer en goedkoper bermbeheer? Samen met 12 partners onderzoeken de lectoraten Biobased Energy (BBE) en Biobased Bouwen (BBB),  en het Biopolymeren Applicatiecentrum (BAC) in het Interreg 2 zeeën project Grassification de mogelijkheden om bermgras te verwaarden.
17 februari 2020
Een kiempje voor de toekomst
Iedereen kent het gezegde ‘jong geleerd is oud gedaan’ wel. Zo ook Boerderij Wolfslaar in Breda-Zuid, waar kinderen en volwassen van alle leeftijden laagdrempelig kennis maken met termen als circulair en biobased. Dag in dag uit worden er kiempjes geplant voor een duurzame toekomst.
11 februari 2020
Composteren biologisch afbreekbare plastics
Chiara Franchi is onderzoeker bij het lectoraat Biobased Energy en onderzoekt afbreekbaarheid van verschillende typen biologisch afbreekbare plastics door compostering. Meer kennis over de biologische afbreekbaarheid van plastic is zinvol voor producenten van bioplastic, de afvalverwerkers en uiteindelijk de consument.

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close