24 maart 2023
CurCol project afgerond
Het CurCol-project deed onderzoek naar de potentie van kurkumine als natuurlijke kleurstof. Kurkumine wordt al gebruikt in voedingsmiddelen en farmaceutische producten en is een duurzaam alternatief voor kleurstoffen uit niet-hernieuwbare bronnen. Het project heeft met succes innovatieve stappen gezet voor zowel de agrarische als industriële sector en draagt bij aan de vooropgestelde duurzaamheidsdoelen.
14 maart 2023
Zelf ontworpen, zelf gemaakt!
Faye Pas, 4e-jaars studenten aan SintLucas, won een ontwerpwedstrijd voor een biobased zitmeubel. Nu wordt het meubel daadwerkelijk gebouwd en binnenkort krijgt het een plaatsje bij CoE BBE.
07 maart 2023
Cruciale stap in biochemisch recyclen van plastics
Plastic afval… één van de grootste milieuproblemen van de 21e eeuw. Tegen 2050 zal er wereldwijd naar schatting tot 12.000 Mt plastic afval op stortplaatsen of in de natuur aanwezig zijn.
13 februari 2023
Bouwen met hergebruik als uitgangspunt
Bouwen met bestaande producten en materialen, en aan het einde van zijn levensduur een gebouw weer uit elkaar halen, zodat de onderdelen opnieuw gebruikt kunnen worden. Dat moet de standaard worden. Lector Biobased Bouwen Willem Böttger en gedeputeerde Annemarie Spierings van de provincie Noord-Brabant schrijven er een opinie over in het Brabants Dagblad.
02 februari 2023
Tilburg University en partners samen aan de slag met klimaatcrisis
Op 30 januari was de kick-off van de Universiteitsbrede Academische Werkplaats Klimaat & Energie. Daarin gaan Tilburg University, Avans Hogeschool, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Gemeente Tilburg, Essent, Alliander, Heijmans en Stedin een meerjarige samenwerking aan om de klimaatcrisis aan te pakken.
31 januari 2023
Whitepaper: Building on Mycelium
In het project “Building On Mycelium” onderzocht het lectoraat Biobased Bouwen van CoE BBE, samen met partners, hoe mycelium biocomposieten ingezet kunnen worden voor de bouwsector.
23 januari 2023
Kom naar de online Minormarkt 2023!
Zoek je een minor op het gebied van de energie- of materiaaltransitie voor verbreding of verdieping van je studie? Bezoek dan de online minormarkt van Avans Hogeschool op dinsdag 7 februari 2023 van 15:00 – 19:00 uur. De minor en keuzemodule Onderzoekslab energie- en materiaaltransitie komt om 17.00 en 17.30 uur in een 20-minuut durende sessie aan bod. Hét perfecte moment om meer informatie te krijgen en vragen te stellen aan de docent-onderzoekers. 
09 januari 2023
Nieuw lab: Joint Research Center Zeeland
Pal naast de locatie van HZ University of Applied Sciences in Middelburg staat het Joint Research Center Zeeland (JRCZ). In het nieuwe onderzoekslaboratorium werken vanaf februari 2023 studenten, docenten en onderzoekers samen aan oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen in deze regio.
22 december 2022
Werken en knutselen met data voor iedereen
Om de energietransitie te laten slagen en mensen hierin mee te krijgen, heb je ontzettend veel data nodig. Veel Avans medewerkers en studenten willen wel aan de slag met deze data maar vinden het toch vooral ook erg complex en abstract. Tel daarbij op dat veel mensen nog steeds denken dat de energietransitie een (elektro)technisch probleem is en mensen haken daarop af. Om studenten en medewerkers op een laagdrempelige manier toch met data laten werken is het lectoraat Smart Energy daarom een samenwerking aangegaan met SAS.
19 december 2022
Cruciale verbindingen maken
Om de energietransitie te realiseren hebben we vooral goed opgeleide, vakbekwame mensen op alle niveaus nodig. Onder dat motto heeft een consortium van Avans Hogeschool, TU/e, Summa College en enkele kleine en middelgrote bedrijven de afgelopen jaren de regionale Energy Learning Community opgericht. De afgelopen jaren hebben zij in een project, gefinancierd door OPZuid en geleid door Stimulus, scholieren van MBO, HBO en universiteit bij elkaar gebracht en gekoppeld aan mkb-ers uit de regio.
19 december 2022
SolarTuk voor en door onderwijs
Energy en mobiliteit: een actueel vraagstuk, zeker nu door de klimaat- en energietransitie voertuigen steeds vaker rijden op elektriciteit in plaats van fossiele brandstof. Als mogelijke oplossing op dit vraagstuk bouwden studenten en onderzoekers van het lectoraat Smart Energy samen de SolarTuk.
Totally nuts
15 december 2022
Totally Nuts met cashewnootschillen
Een goed onderzoeksproject staat nooit op zichzelf. Zo ook het nieuwe project Totally Nuts. Basis voor dit project zijn namelijk de resultaten uit de eerdere onderzoeken in ‘Cashing Cashew’ en ‘BioADD’. De komende vier jaar gaan de projectpartners toewerken naar het gezamenlijke doel: Duurzame en economisch haalbare biobased epoxy thermoharders en composieten ontwikkelen uit cashewnootschil residu.

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close