Recyclingsymposium

Elk jaar wordt tijdens de Recyclingbeurs te Gorinchem het Recyclingsymposium door en voor de recyclingsector en andere stakeholders gehouden en georganiseerd door onder meer BRBS Recycling.

Naast lezingen en het gesprek met de zaal, wordt tijdens het symposium de zogenaamde Recycling Award uitgereikt aan een of meerdere studenten, die een verdienstelijke innovatief en of kansrijk idee voor de recyclingindustrie heeft/hebben ontwikkeld.

Recycling Award 2017
Studenten worden van harte uitgenodigd hun ideeën naar aanleiding van hun afstudeer- of stageopdracht in te sturen, waardoor zij meedingen naar de Recycling Award 2017.

De bijdragen dienen een relatie te hebben met een of meerdere van onderstaande themaÔÇÖs:

  • Circulaire Economie c.q. circulair denken
  • Scheidingstechnologie
  • Detectiesystemen
  • Beleid op het gebied van recycling

Waar kunt u aan denken?

  • Op laboratoriumschaal uitgevoerd proces voor een specifieke afvalstroom
  • Uitgevoerd afstudeer-/stageproject bij een bedrijf
  • Uitgewerkte theorie, die in de praktijk getoetst moet te worden
  • Productontwerp voor recycling

Alle inzendingen worden door een deskundige jury beoordeeld, waarna drie bijdragen worden genomineerd voor de Recycling Award. Van elk van de genomineerde studenten wordt verwacht dat zij tijdens het Recyclingsymposium een korte pitch (circa 5 minuten) geven over hun bijdrage. Uit de drie genomineerden kiest de jury de prijswinnaar. Naast de Recycling Award is er voor de prijswinnaar en de twee overige genomineerden een voor de studenten vrij te besteden geldbedrag beschikbaar van Ôé¼ 500,- respectievelijk Ôé¼ 100,-. Het intellectueel eigendom van alle ingezonden bijdragen blijft bij de inzender.

Criteria waar de jury met name op let zijn onder meer innovatie, praktisch toepasbaar, technisch vernuft of juist eenvoud en uiteraard of aan ├®├®n of meer van bovengenoemde themaÔÇÖs aandacht is besteed.

Recyclingsymposium
De Recycling Award wordt uitgereikt tijdens het Recyclingsymposium. De circa 200 deelnemers van het symposium zijn vertegenwoordigers van recyclingbedrijven, de rijksoverheid, provinciale en gemeentelijke overheden, toeleverende industrie, de maakindustrie, brancheorganisaties en adviesbureaus, wetenschap en pers.
De sprekers, die voor het symposium worden uitgenodigd, zijn vooraanstaande personen uit het bedrijfsleven of de overheid. Zij diepen bepaalde actuele recyclingthemaÔÇÖs uit en gaan onder leiding van een ervaren discussieleider het gesprek met de zaal aan. 
Voor een indruk zie www.recyclingsymposium.nl

Wij nodigen uw instelling van harte uit ├®├®n of twee bijdragen van studenten aan onderstaande e-mailadres te sturen, waarmee deze studenten meedingen naar de Recycling Award 2017. Elke inzender kan tevens een gratis toegangsbewijs tegemoetzien voor het Recyclingsymposium met gratis toegang tot de Recyclingbeurs. 

Ingevulde inschrijfformulieren kan men sturen naar info@brbs.nl. Inschrijven kan tot en met vrijdag 15 september.