Mini Symposium ‘GrasGoed’

Verwerking en toepassing van gras uit natuurgebieden

In het Interreg project Grasgoed wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een rendabele verwerking en toepassing van gras en heide uit natuurgebieden. Om dit te kunnen inschatten, is het o.a. noodzakelijk om inzicht te hebben in de hoeveelheid en kwaliteit van het materiaal, de wetgeving rondom verwerking en toepassing en de mogelijkheden voor verwerking. De eerste resultaten van het onderzoek naar deze aspecten zijn inmiddels beschikbaar en zullen tijdens dit mini-symposium worden gepresenteerd. Daarnaast is er tijd voor discussie over de kansen en uitdagingen waarvoor we nog staan in het project GrasGoed.

Programma

 • 13:00 uur Inloop met koffie/thee

Opening

 • 13:30 uur Welkom, introductie, doel en invulling van het symposium - Jappe de Best (CoE BBE)

Presentaties

 • 13:40 uur Spreker 1 – Alexander Compeer (CoE BBE)
  • Resultaten inventarisatie aanwezige biomassa in provincie Noord-Brabant en Vlaanderen
  • Presentatie website met GIS-kaarten
 • 14:10 uur Spreker 2 – Willy Verbeke (Natuurinvest/Inverde)
  • Natuurmaaisel: tussen veevoeder en afval
 • 14:30 uur Spreker 3 – Rob Kwinten (Newfoss)
  • Raffinage van natuurgras
 • 15:00 uur Pauze

Discussie

 • 15:30 uur Discussie in groepen over vraagstukken rondom GrasGoed –
  • Kansen en uitdagingen ten aanzien van ketenontwikkeling en marketing (olv Millvision)
  • Inkuilen en bewaren van gras voor bewerking (olv Inverde)
  • Mogelijkheden voor verbreding naar andere biomassastromen (olv CoE BBE)
 • 16:15 uur Terugrapportage en plenaire discussie olv Jappe de Best (CoE BBE)
 • 16:45 uur Borrel
 • 17:30 uur Afsluiting

Meld je hier aan.