Inspiratiedag: afvalwatervoorzieningen in buitengebied

Het Vlaams-Nederlands Interregproject I-QUA, Vlakwa en SKIW organiseren een inspiratiedag rond robuuste watersystemen, afvalwaterzuivering in buitengebied en circulaire economie.

Plaats van gebeuren is de Royal Yachtclub van Belgi├½ in Antwerpen.

Inschrijven voor deze dag is helaas niet meer mogelijk.

Programma

10.00u  Onthaal/registratie met koffie en refreshments
10.30 ÔÇô 12.30u Plenaire gedeelte

 • Verwelkoming door Dirk Van der Stede, Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa/VITO)
 • Presentatie Robuust Watersysteem door Kris Van den Belt, Vlaamse Milieumaatschappij
 • Riolering in Buitengebied: Heroverweging en Kritische Blik door Karst Jan van Esch, SWECO Nederland
 • Een Toekomst voor Afvalwaterzuivering in het Buitengebied door Jan Goossens en Greet De Gueldre van Aquafin
 • Het Vlaams-Nederlandse Interreg project I-QUA binnen Gemeentelijk Waterbeheer door Harold Soffner, projectleider I-QUA en Ambtelijke trekker van de 'Watersamenwerking As50+' bij  de Gemeente Bernheze

12.30 ÔÇô 13.30u Lunch
13.30 ÔÇô 16.00u Parallelle Workshops met keuzethema's:

 • Moeten we ons water zo vergaand zuiveren?
 • Centrale of Decentrale waterzuivering?
 • Circulaire Economie in buitengebied. Kostprijs? Wetgeving?

16.15 ÔÇô 17.00  Plenaire afsluiting

 • Conclusies
 • Wat gaat er met deze conclusies gebeuren binnen het I-QUA project?
 • Slotwoord: West-Vlaams Provinciaal Gedeputeerde Bart Naeyaert

17.00 ÔÇô 18.00  Receptie

 

Deze Inspiratiedag is een organistaie van het projectconsortium I-QUA (Interreg Vlaanderen-Nederland) in samenwerking met het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa) en SKIW. Project I-QUA is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financi├½le steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensinfo.eu.