Green Meeting: Circulair inkopen voor de openbare ruimte

We hebben de laatste tijd veel geleerd op het gebied van biobased of circulair inkopen. De concrete voorbeelden van maatschappelijk verantwoord inkopen hebben alleen veelal nog het karakter van een "pilot". Wij nodigen producenten en overheids-inkopers uit om kennis te nemen van de laatste ervaringen en samen na te denken over het maken van de volgende stap: van niche naar mainstream!

Deze bijeenkomst is interessant voor inkopers van overheden en bedrijven die producten en materialen maken voor de openbare ruimte zoals leveranciers van straatmeubilair.

Programma
12:30 uur  Gezamenlijke lunch
13:30 uur  Opening - waar staan we met biobased/circulair inkopen?

   Douwe Frits Broens - Portfoliomanager Centre of Expertise Biobased Economy
13:45 uur  Inkopen circulair straatmeubilair
   Jan Jurri├½ns - Lectoraat 'Sustainable Strategy & Innovation' Avans Hogeschool
14:20 uur  Green Deal - Biobased in de Openbare Ruimte
   Vincent van Rijsewijk - Projectleider Green Deal
15:00 uur  Pauze
15:30 uur  Groepsdiscussie: welke vragen leven er over ciculair/biobased inkopen in de openbare ruimte?

   Rianne Kerstens - Docent Recht Juridische Hogeschool
   Han van Son - Docent/Onderzoeker Avans Hogeschool
16:30 uur  Wrap up en plenaire discussie
17:00 uur  Afronding

U bent van harte welkom op donderdag 16 november van 12:30 uur tot 17:00 uur (inclusief lunch) in Tilburg. Aanmelden kan via onderstaande link. Wij kijken uit naar uw komst!

> Aanmelden