Building Holland 2018

Lector Biobased bouwen; Willem B├Âttger spreekt 17 April op Building Holland 2018.

Building Holland is h├®t 3-daagse innovatie event voor de bouw- en vastgoed sector. Dit jaarlijks terugkerende event vindt plaats in de RAI Amsterdam. 15.000 bezoekers en 230 standhouders komen van 17 t/m 19 april 2018 samen om kennis te delen, te netwerken, zaken te doen en het zien & beleven van innovatieve producten en concepten.

Er ligt de komende twee decennia een enorme opgave op het bordje van de bouw- en vastgoedsector. Denk alleen al aan het oplossen van het energievraagstuk van de gebouwde omgeving of de mogelijke problemen die ontstaan door grondstoffenschaarste. En wat te denken van het tekort aan vakmensen de komende jaren. Daar komt dan nog bij dat ontwerpers, engineers en bouwers nog steeds grote moeite hebben om de waarde van duurzaam gezond wonen en werken ook echt in de praktijk waar te maken. Dat moet beter. Al een aantal jaren is daarom het motto van Building Holland (Re) Building the Future. Het bouwen van een nieuwe toekomst in samenwerking met innovatieve partners die zoeken naar maximale waarde voor eigenaren en gebruikers van vastgoed.

Duurzaamheid is de afgelopen jaren een leidend thema geweest in de bouw- en vastgoedsector. Ook voor Building Holland. We komen er echter steeds meer achter dat er nogal wat moet gebeuren om versneld adequate en betaalbare oplossingen te bieden voor bewoners, huurders en gebouweigenaren. Dat vraagt om een andere focus. Niet langer staat dan de laagste prijs, beheersing van faalkosten of energiereductie centraal, maar het creëren van maximale waarde voor de klant, eindgebruiker en de maatschappij met een product, concept of dienst. Om dat versneld voor elkaar te krijgen zijn radicalere vormen van innovatie nodig dan we tot nog toe hebben gezien. Innovaties die branche-overstijgend worden ontwikkeld en vermarkt.

Lector Biobased Bouwen van CoE BBE; Willem B├Âttger zal spreken over Biobased onderwijs en onderzoek op dinsdag 17 april van 13.45u tot 14.10u bij de Nexus Stage.

 

Lees meer: https://www.buildingholland.nl/