Bijeenkomst circulaire economie

Wij nodigen u graag uit voor de bijeenkomst op 16 februari a.s. om inzichten te verkrijgen in het onderzoek en samen in groepen te bepalen op welke wijze uw organisatie kan participeren.
Bijeenkomst circulaire economie

Het Kennis-en innovatiecentrum procesindustrie in Terneuzen (Ki<MPI) onderzoekt samen met Tebodin wat de meest kansrijke thema's zijn op het gebied van Circulaire Economie. Daarbij wordt gekeken naar het draagvlak van de procesindustrie en onderhoudsbedrijven om te participeren in een opeenvolgend Europees Circulair Maintenance project. 

Agenda van de bijeenkomst op 16 februari 2018

13.30 uur - 13.40 uur Welkomstwoord dhr. De Bat (Provincie Zeeland)
13.40 uur - 13.55 uur Presentatie onderzoeksresultaten mw. Van Dalen (Tebodin) 
13.55 uur - 14.00 uur Pitch per thema-project 
14.00 uur - 15.30 uur Indeling van groepen per thema-project 
                                   U kunt later een keuze maken uit 1 thema-project (informatie volgt)
15.30 uur - 17.00 uur Netwerkborrel 

 

Aanmelden