Groene Groei

Voor de transitie naar een Biobased Economy zijn ook in de toekomst slimme koppen nodig. Activiteiten met onder andere techniek op school maken kinderen nieuwsgierig en geven ze een beter beeld van dit belangrijke thema. En dichtbij is er al héél veel te ontdekken. Het project Groene Groei ontwikkelt een set biobased onderwijsmaterialen bestaande uit lessensetten, showcases en experience bezoeken en zorgt dat deze materialen goed vindbaar zijn in de regio van de Biobased Delta.

Looptijd: januari 2017 -  maart 2019

Projectleider vanuit CoE BBE: Margot Verwei 

Projectbeschrijving
We staan met zijn allen aan de vooravond van een transitie naar een wereld waarin we  minder afhankelijk willen en moeten zijn van fossiele grondstoffen. Deze zijn nu nog  nodig voor de productie van allerlei gebruiksvoorwerpen, bulk- en bouwmaterialen,  energie, voedsel en medicijnen. In de overgang naar deze wereld streven we naar een  economie die draait op biomassa als grondstof. De zogenaamde biobased economy.  Biobased, is immers de groene motor van de circulaire economie.  Dit is van groot  belang om de koolstofvoetafdruk te verkleinen, wat een positieve invloed heeft op  klimaatverandering.

In de Biobased Delta werken overheden uit Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland  al een paar jaar samen met MKB, multinationals en diverse kennisinstellingen aan de  versnelling naar een biobased economy. Onze regio Zuidwest-Nederland is rijk aan  agrofood- tuinbouw- en chemiebedrijven. Bedrijven kunnen nieuwe markten aanboren  door hun traditionele producten en werkwijzen te vernieuwen. Doordat wij onze  krachten bundelen, kan de groei en aantrekkingskracht van de biobased economy  worden versterkt.  

Voor deze transitie naar een nieuwe economie zijn ook in de toekomst slimme koppen  nodig. Nederland, en dus ook onze regio, wil voldoende mensen hebben om onze kennis- en biobased economie te starten, onderhouden en vernieuwen. De weg daar naar toe begint al in het basis- en voortgezet onderwijs. Activiteiten met onder andere  techniek op school maken kinderen nieuwsgierig en geven ze een beter beeld van dit  belangrijke thema. Nieuwsgierigheid en positieve ervaringen zijn de basis voor  interesse en talentontwikkeling. Heel dichtbij is er héél veel te ontdekken, dit alles met  simpele grondstoffen en materialen uit onze directe omgeving. Alles wordt nog  boeiender door leerlingen zelf te laten onderzoeken, experimenteren en ontwerpen.

Doelstelling
Docenten activeren om het ontwikkelde materiaal te gebruiken zodat zij:

  • Bewustwording rondom groene groei creëren bij leerlingen PO, VO, VMBO en MBO in Zuidwest-Nederland. Alsook bij het regionale publiek in onze regio.
  • Leerlingen inspireren en laten kennismaken met de technische en sociaaleconomische aspecten die komen kijken bij een transitie naar deze  nieuwe economie.
  • Bevorderen van aantal (technisch georiënteerde) leerlingen en studenten binnen MBO en HBO in relatie met biobased economy.