BioCannDo

BioCannDo heeft als doelstelling om het bewustzijn omtrent biobased producten te vergroten.

Projectnaam: BioCannDo

Looptijd project: oktober 2016 -  september 2019

Projectpartners: FNR, BTG, Prospex, Centre of Expertise Biobased Economy en Youris.

Projectleider: Marian Kat-de Jong

Waarom BioCannDo?

De Europese economie is voor een groot deel afhankelijk van fossiele brandstoffen, welke onder andere gebruikt worden voor de chemie, energie en diverse alledaagse toepassingen. Maar deze brandstoffen worden schaarser en het gebruik hiervan schaadt het milieu en het klimaat. Biomassa, afkomstig van landbouw, bosbouw en zee, biedt een oplossing voor onze afhankelijkheid van deze steeds schaarser en duurder wordende fossiele brandstoffen. Zo zal de transitie van een op fossiele brandstoffen gebaseerde economie naar een bio-economie hopelijk zorgen voor een groei-boost, meer werkgelegenheid en uiteindelijk een duurzamer Europa. Jammer genoeg zijn meeste mensen zich nog niet bewust van deze kansen. Daarom is het BioCannDo project gestart.

Bewustzijn biobased producten creëren bij burgers

Het Bioeconomy Awareness and Discourse (BioCannDo) project heeft als doelstelling om het bewustzijn van biobased producten (zowel deels als helemaal vervaardigd van biomassa) te vergroten. Het project zal communicatie- en educatiematerialen over de bio-economie en biobased producten, zoals artikelen, video"s, factsheets en andere relevante zaken, voor een meer algemeen publiek, ontwikkelen en verspreiden.

Daarnaast biedt de website www.allthings.bio toegang tot betrouwbare informatie. Het is de bedoeling om een duidelijke en wetenschappelijk onderbouwde boodschap rondom biobased producten te ontwikkelen, zodat het ook voor het algemene publiek gemakkelijk te begrijpen is. Mede hierdoor de draagvlak van biobased materialen en de betrokkenheid van de Europese bevolking in deze nieuwe bio-economie worden vergroot.