Biobased Network

Binnen het project Biobased Network slaan zes bestaande biobased-applicatiecentra uit Zuid-Nederland de handen ineen. Zij gaan meer samenwerken om de biobased economy tot een succes te maken. Een applicatiecentrum is een ontwikkelwerkplaats voor onderzoekers, studenten en professionals.

Doelstelling
Het Biobased Network heeft als doel om binnen twee jaar de open innovatie-infrastructuur in de regio Zuid-Nederland te verbeteren. Dit in het kader van de biobased economy. Daarnaast groeien de zes samenwerkende biobased-applicatiecentra in die tijd uit naar centra met een internationaal onderscheidend aanbod van kennis en diensten.

Verwacht resultaat
Een betere afstemming van evenementen en samenwerking in het cre├½ren van een kwaliteitshandboek zijn twee concrete voorbeelden van samenwerking in dit project. De bedoeling is om de gezamenlijke doelstellingen op het gebied van biobased economy beter uit te dragen. Verder zullen er MOOCÔÇÖs worden ontwikkeld en is het een uitdaging om gezamenlijk projecten op te pakken. Deze zullen leiden tot product innovatie voor het betrokken MKB.

Partners
De samenwerkende organisaties zijn:

Bekijk onderstaand de brochure: