Het lectoraat Biobased Energy focust op productie en inzet van biobased energie uit biomassa en laagwaardige reststromen. Denk hierbij aan gras, mest of agrarische restproducten. Het lectoraat koestert het circulair en het emissie denken. Dit betekent dat we naast de productie van energie ook kijken naar de recovery en productie van (grond)stoffen uit deze laagwaardige reststromen. Voorbeelden hiervan zijn de winning van nutriënten uit mest of de productie van bioplastics uit waterige reststromen.
Het lectoraat Biobased Energy (lector Johan Raap) bestaat uit docent onderzoekers met een achtergrond in de milieukunde, chemische technologie, chemie en (micro)biologie. Maar ook het juridisch domein, omdat wetgeving en beleid vaak een belangrijke rol spelen bij de realisatie van biobased oplossingen. Onze docentonderzoekers voeren praktijkgericht onderzoek uit samen met (internationale) bedrijven, onderzoeksinstellingen en studenten. Dit gebeurt meestal in de vorm van subsidie- en onderwijsprojecten.

                                          Stel uw vraag

Welke onderzoeksthema's komen aan bod?

Het lectoraat Biobased Energy richt zich op vier thema’s:

Energie: We kijken naar het ontwikkelen en het toetsen van de toepassing van vergisten, vergassing en pyrolyse. Wat werkt, wat niet? Belangrijke onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn regionale aanwezigheid van biomassa, netto economisch rendement, netto energie-rendement en maximale benutting.

Mobiliteit: Het onderzoek richt zich op het ontwikkelen van de markt voor Bio-CNG en Bio-LNG. In eerste instantie ligt de focus op zwaar transport in stedelijke omgeving zoals bijvoorbeeld stadsbussen en vuilniswagens.  Daarnaast doen we onderzoek naar  tweede generatie biobrandstoffen zoals biodiesel en bioethanol.

Water: We richten ons op de verwaarding van industrieel en stedelijk afvalwater. Wij spreken echter liever over waterige reststromen. Een voorbeeld is ons onderzoek naar de economische winning van eiwitten uit eendenkroos gekweekt op waterige reststromen, of  de productie van bioplastic (PHA) uit waterige reststromen.

Bodem: Een vruchtbare bodem is de basis voor productie van biomassa, zowel voor voeding als bio-economie. Als lectoraat richten we ons daarom op het ontwikkelen en toepassen van een methode voor het integreren van bodemwaarde (bodemvruchtbaarheid) in biobased business cases. De nadruk ligt hierbij op bio-energie.

Wat biedt het lectoraat?

  • Het lectoraat BBE doet praktijkgericht onderzoek voor en met bedrijven. We betrekken hier vrijwel altijd studenten bij. Heeft u een praktijkgerichte vraag binnen één van onze onderzoeksthema’s, neem dan contact met ons op. We kijken dan samen of en hoe we de vraag kunnen oppakken en wat de mogelijkheden zijn om hiervoor subsidie te verwerven.
  • We zijn altijd geïnteresseerd in enthousiaste docenten die onderzoek willen komen doen bij ons lectoraat. We hebben hiervoor uren beschikbaar. Ben je geïnteresseerd, neem dan contact met ons op.
  • Bij de onderzoeken die het lectoraat doet proberen we zoveel mogelijk studenten te betrekken. Dit betekent dat we interessante stage- en afstudeeropdrachten hebben. De opdrachten kun je vinden op onze website.

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close