Circulair Bouwen voor Professionals

HZ University of Applied Sciences biedt in samenwerking met de provincie Zeeland de cursus ‘Train de Trainer – Circulair Bouwen’ aan voor professionals in de bouw, met als doel hen wegwijs te maken met circulair bouwen in de praktijk.

In onze cursus krijgt u in 5 dagdelen inzicht in de laatste stand van zaken op het gebied van circulair bouwen. Wat is het nut en hoe is het toe te passen? Deelnemen kost € 300,-.

AANMELDEN

Datum
28 maart 2019
Locatie
Diverse locaties in Zeeland

Cursus omschrijving

In 2050 wil de Nederlandse overheid de transitie van een lineaire naar een duurzaam circulaire economie bereiken. Deze ambitie stelt verregaande eisen aan de bouwsector, waar de eisen en de mogelijkheden binnen het bouwbesluit nog onduidelijk zijn. In Zeeland is dit transitieproces reeds volop aan de gang. Steeds vaker zoeken opdrachtgevers naar mogelijkheden om hun bouwdoelstellingen langs circulaire uitgangspunten te realiseren en ondertussen is er al veel praktijkkennis opgedaan.

Onze cursus is met name bestemd voor adviseurs binnen het bouwproces die in de dagelijkse praktijk advies willen geven in duurzaamheidsaspecten in de bouw. Na het afronden van de cursus ben je in staat om opdrachtgevers en overige partners te helpen om gezamenlijk de meerwaarde van circulair bouwen gedurende het hele proces overeind te houden.

PROGRAMMA

Doelstellingencursus-circulair-bouwen

Voor de transitie naar een circulaire economie heeft de overheid een drietal strategische doelstellingen geformuleerd:

  • Het hoogwaardig benutten van grondstoffen in bestaande ketens,
  • Waar nieuwe grondstoffen nodig zijn, fossiele, kritieke en niet duurzaam geproduceerde grondstoffen vervangen door duurzaam geproduceerde, hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen,
  • Het stimuleren van nieuwe productiemethoden en waardeketens.

De bouwsector speelt als grootverbruiker van grondstoffen en energie een cruciale rol in de transitie naar een circulaire economie. De bouw in Nederland is verantwoordelijk voor meer dan 50% van ons grondstoffenverbruik, 40% van het geproduceerde afval, 35% van ons energieverbruik en 30% van onze jaarlijkse CO2 uitstoot. Tegelijkertijd kent het bouwproces veel partijen met individuele belangen, welke flink van elkaar kunnen verschillen.

De transitie van een lineaire naar een circulaire bouw vraagt daarom niet alleen een inspanning van alle betrokken professionals gedurende het proces, zij vraagt bij uitstek om een duidelijke regierol voor een optimale onderlinge samenwerking.

PRINTVERSIE CURSUSFLYER

Doelgroep

De cursus is met name bestemd voor adviseurs binnen het bouwproces die onderdeel willen worden van een Zeeuws netwerk van professionals binnen de circulaire bouwtransitie. Professionals die in de praktijk opdrachtgevers en overige partners kunnen helpen gezamenlijk de meerwaarde van circulair bouwen gedurende het gehele proces overeind te houden.

De cursus zal vanuit een brede blik op de circulaire economie met name focussen op praktijkervaringen.

emergis-hz-circulair-bouwen-2Tijd

De cursus wordt gegeven van eind maart tot begin mei 2019. De cursus bestaat uit 5 dagdelen, verdeeld over 4 dagen, waarvan een gehele dag zal bestaan uit een excursie met projectbezoeken.

Locaties

De locaties voor de verschillende dagen worden op een later tijdstip bekend gemaakt. Uitgangspunt is de inhoudelijke bijeenkomsten te organiseren op relevante projectlocaties in Zeeland, in de omgeving van Middelburg.

 

 

Kosten

De kosten voor deelname bedragen € 300,-. Deze prijs is inclusief catering en het excursieprogramma. Door een financiële bijdrage van de Rijksoverheidsdienst voor Ondernemend Nederland kan deze cursus voor deze geringe prijs worden aangeboden.

Resultaat

Na deelname ontvangt u een Bewijs van Deelname van HZ University of Applied Sciences.

AANMELDEN

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close