Centre of Expertise Biobased Economy

Het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) is een samenwerkingsverband tussen Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences. Centres of Expertise zijn door het ministerie van OCW ingesteld om het hoger onderwijs nadrukkelijker te koppelen aan regionaal economische speerpunten. Actiegerichte samenwerkingsverbanden waarin bedrijven en onderwijsinstellingen, overheden en andere publieke organisaties samen innoveren, experimenteren en investeren, gericht op toekomstbestendig beroepsonderwijs en beroepspraktijk.

Het CoE BBE helpt bedrijven in hun biobased ambities door met hen het HBO onderwijs te vernieuwen en toegepast onderzoek uit te voeren dat er toe doet. Zo zorgt het CoE BBE voor uitstekend opgeleide professionals die de transitie naar een biobased society kunnen dragen en vormgeven.

 

 

Projecten

Biobased Brug

Het Centre of Expertise Biobased Economy werkt sinds oktober 2014 samen met meer dan 10 (MKB)bedrijven en 3 kennisinstellingen aan de ontwikkeling van een biobased fiets-voetgangersbrug gemaakt van biobased composiet.
Levende kleuren

Levende Kleuren

Levende kleuren is een project van Avans Hogeschool (onderzoek en onderwijs), het Centre of Expertise Biobased Economy, buroBELÉN (art-direction) en diverse bedrijven en ontwerpers zoals Rubia Natural Colours, Amsterdams Grafisch Atelier (AGA),...

Nieuws