Biofunctionals

In het project biofunctionals is voor diverse reststromen, voornamelijk gericht op vezels en kleurstoffen, onderzocht of een keten technisch en economisch mogelijk is voor de deelnemende bedrijven.

De gegevens van het onderzoek Biofunctionals leveren tevens een blauwdruk voor andere grondstoffen en andere potenti├½le ketens. Op die manier wordt de opgebouwde kennis breed gedeeld en levert het project een bijdrage aan ontwikkelen van ketens van reststromen in de regio West-Brabant. 

Het lectoraat BBP neemt deel door de inzet van kennis van docenten en studenten bij de diverse onderzoeksfasen met als doel meer kennis vergaren op het gebied van valorisatie reststromen.

Status

Het project is afgerond.

Informatie 

Opdrachtgever: Pieken in de Delta 
Penvoerder: Millvision BV 
Hoofdonderzoeker: Kees Kooijman 
Betrokken vanuit Avans: Dorien Derksen 
Samenwerking met 27 partijen, onder andere: Sabic, Norit, HZ University of Applied Sciences, Pharmafilter, Rasenberg, C2C, REWIN en Solidpack 
Looptijd: medio 2013

Contactpersoon is Kees Kooijman.

Gerelateerde projecten