Biobased polyesters

De massale inzet van plastic voor allerlei toepassingen, bijvoorbeeld verpakkingsmateriaal, leidt steeds vaker tot problemen. De ontwikkeling van nieuwe polyesters kan een oplossing bieden.

Het plastic hoopt op vuilstortplaatsen op en plastic deeltjes komen in ecosystemen terecht. Die deeltjes vinden uiteindelijk hun weg naar onze voedselketen en veroorzaken gezondheidsproblemen. Daarom wordt er steeds vaker gekeken naar de mogelijkheid om reststromen te benutten en naar de rol die planten kunnen spelen.

Doel polyesters 

Binnen de onderzoeksgroep Chemische Recycling van Aromatische Polyesters richten we ons op de ontwikkeling van nieuwe aromatische polyesters uit lignine. Lignine is een macromolecuul stevigheid geeft aan de houtachtige delen van planten en bomen. Tijdens het ontwerp van deze nieuwe plastics houden we al rekening met de afdankfase.

Het uiteindelijke doel is om polymeren te ontwikkelen waar we makkelijker de waardevolle bouwstenen uit kunnen isoleren. Door in het moleculair ontwerp de afdankfase al mee te nemen, is recycling niet langer beperkt tot afvalverwerkingsstrategie, maar vormt het een integraal deel van een industrieel ecosysteem. Waarbij de reststroom van het ene proces als grondstof dient voor een ander.

Samenwerking

Dit onderzoek voeren we uit in samenwerking met de TU/e en een aantal lokale MKB-bedrijven. De Stichting Innovatie Alliantie biedt financiële ondersteunding door middel van een RAAK-Pro-subsidie.

Naast de inzet van docent-onderzoekers binnen het lectoraat, heeft dit onderzoek ook zijn weg gevonden in het onderwijs via een onderzoeksproject in het tweede jaar BioBased TeCh. En via verschillende projecten binnen de derdejaars minors Organische en Polymeer Chemie en Analytische Chemie.

Behaalde resultaten

In het afgelopen jaar zijn we erin geslaagd om verschillende polyesters te synthetiseren en te karakteriseren op basis van derivaten van ferulazuur. Op dit moment richten we ons op het gebruik van andere secundaire metabolieten als bouwsteen voor polyesters. Voor deze nieuwe polyesters zoeken we primair naar spuitgiettoepassingen, maar we zullen ook aandacht besteden aan coatingsmogelijkheden. Bij de ontwikkeling van deze toepassingen kijken we naast de chemische structuur van het polymeer ook naar de invloed van fysische eigenschappen, zoals molecuulmassa, elasticiteit en kristalliniteit.