Biobased Bouwen

Het lectoraat Biobased Bouwen richt zich op het verzamelen, ontwikkelen, valoriseren en uitdragen van kennis over de toepassing van biobased materialen in de bouw en civiele techniek. De scope van het lectoraat betreft de woning- en utiliteitsbouw, bestaande bouw en nieuwbouw, fundering, constructie, afwerking gevel en dak, afwerking en stoffering binnenzijde en op civiele toepassingen in weg- en waterbouw.

Het lectoraat Biobased Bouwen  van lector Willem Böttger bestaat uit docent onderzoekers met een achtergrond in de civiele techniek, bouwkunde en architectuur van twee hogescholen: Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences.  De docent-onderzoekers voeren praktijkgericht onderzoek uit samen met (internationale) bedrijven, onderzoeksinstellingen en studenten. Dit gebeurt meestal in de vorm van subsidie- en onderwijsprojecten.

Het lectoraat richt zich bij voorkeur op bouwmaterialen en systemen die zijn vervaardigd uit in de regio beschikbare agro-reststromen. Daarnaast is gekeken naar de sterktes van HZ University of Applied Sciences en Avans Hogeschool en ligt de focus op:

  • Materialen en composieten uit vlas, hennep, bamboe en hout.
  • Isolatiematerialen: (vlas)kalkhennep, mycelium, riet en stro en wier.

Verven en lakken worden niet actief onderzocht (raakvlak met het lectoraat Biobased Products).

Daarnaast spreekt het lectoraat de voorkeur uit om voornamelijk door Zeeuwse en Brabantse bedrijven vervaardigde of gebruikte biobased bouwmaterialen te onderzoeken. Hiermee kunnen duurzame netwerken ontstaan met kansen voor lokale werkgelegenheid en start-ups in de regio.

Kennisbank Biobased Bouwen

De Biobased Economy vervult een belangrijke rol in de duurzame ontwikkeling van Nederland en biedt nieuwe kansen voor het bedrijfsleven. Via de kennisbank kunt u kennis vergaren en delen over de beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van biobased materialen, producten en bouwconcepten. Samen versterken we zo de biobased economie.

Ruim 30 partijen in de bouwsector ondertekenden de green deal biobased bouwen. Deze producenten, architecten, adviseurs en kennisinstellingen delen hun kennis rond kansrijke mogelijkheden van biobased bouwen. Ook de ministeries van Binnenlandse Zaken (Wonen en Rijksdienst), Economische Zaken, en Infrastructuur en Milieu ondersteunen de green deal.

Wat biedt het lectoraat?

  • Samen met een veertigtal bedrijven en kennisinstellingen uit de Green Deal Biobased Bouwen heeft Centre of Expertise Biobased Economy de kennisbank www.biobasedbouwen.nl ontwikkeld. Via de kennisbank kan iedereen, van uitvoerder tot beleidsmaker en opdrachtgever, kennis vergaren en delen over de beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van biobased materialen, producten en bouwconcepten.
  • Het lectoraat Biobased Bouwen doet praktijkgericht onderzoek voor en met bedrijven. We betrekken hier ook altijd studenten bij. Heeft u een praktijkgerichte vraag binnen een van onze onderzoeksthema's, neem dan contact met ons op. We kijken dan samen of en hoe we de vraag kunnen oppakken en wat de mogelijkheden zijn om hiervoor subsidie te verwerven.
  • We zijn altijd geïnteresseerd in enthousiaste docenten die onderzoek willen komen doen bij ons lectoraat. We hebben hiervoor uren beschikbaar. Ben je geïnteresseerd, neem dan contact met ons op.
  • Bij de onderzoeken die het lectoraat doet, betrekken we zoveel mogelijk studenten. We bieden dan ook interessante minor-, stage- en afstudeeropdrachten. De opdrachten kun je vinden via deze link

Gerelateerde projecten

Biobased Brug

Het Centre of Expertise Biobased Economy werkte sinds oktober 2014 samen met meer dan 10 (MKB)bedrijven en 3 kennisinstellingen aan de ontwikkeling van een biobased fiets-voetgangersbrug gemaakt van biobased composiet.