Resultaten Biobased Network

Het Biobased-netwerk is een samenwerking van applicatiecentra: facilitaire centra waar innoverende bedrijven van alle soorten, maten en ervaringen hun ideeën kunnen ontwikkelen tot werkende prototypen en deze kunnen vergelijken met de nieuwste technologische en marktinzichten.

Het Biobased-netwerk is het resultaat van een project onder de naam “Biobased Infrastructure for Knowledge”. Het liep van 2015 tot begin 2018, werd gecoördineerd door het Centre of Expertise Biobased Economy en werd gesteund door de Europese Unie (EFRO OP Zuid). Tijdens dit project waren er zes applicatiecentra in het zuiden van Nederland (Green Chemistry Campus, Chemelot Innovation and Learning Labs, Biopolymer Application Center, Natural Fiber Application Center, Agricultural Innovation Center Rusthoeve en Kleuren Application Center) en vier regionale ontwikkelingscentra. agentschappen (BOM, Impuls Zeeland, REWIN en Brightlands) verbeterden hun diensten door middel van een intensieve en verdiepte samenwerking.

Dit waren de belangrijkste resultaten van het project.

Multidisciplinaire diensten
De business-ontwikkelaars van de applicatiecentra en ontwikkelingsbureaus houden goed rekening met de diensten en faciliteiten in de verschillende centra. Dientengevolge, wanneer een van hen een intake bij een bedrijf doet, kan hij indien nodig een beroep doen op een dienst van een ander netwerkcentrum.
Voorbeeld: CHILL had een klant die betrokken was bij cosmetica. Rusthoeve ontwikkelde een interessant ingrediënt, maar had geen contacten met cosmeticabedrijven. Bijgevolg kan elke klant via een van de centra binnenkomen en toch de volledige service van alle centra samen aangeboden krijgen.

Kwaliteit van uitvoering
De centra ondersteunen elkaar door uitwisseling van nieuw ontwikkelde en bestaande procesprotocollen. Dit was met name nuttig, omdat aanvankelijk niet alle deelnemers hetzelfde ervaringsniveau hadden; op een bepaalde manier hebben sommigen de hulp ingeroepen van de meer ervarenen.

Intake
De centra ontwikkelden een gestandaardiseerde innameprocedure. Nogmaals, het doet er niet toe waar een bedrijf het netwerk betreedt: het zal worden geconfronteerd met een vergelijkbaar niveau van professioneel-nalatigheid. Op deze manier werden tijdens het project meer dan 160 MKB-bedrijven bediend.

Verbeterde faciliteiten
Tijdens het project hebben de centra geïnvesteerd om hun faciliteiten te verbeteren. Als gevolg hiervan zijn de faciliteiten, hoewel ze op verschillende locaties zijn gedecentraliseerd, van grote schaal en van wereldklasse.

Communicatie en kennisuitwisseling
De centra spannen zich in om hun communicatie op elkaar af te stemmen. Om te beginnen zijn 38 meetups georganiseerd in een gemeenschappelijke gecoördineerde kalender. Verder is het merk Biobased Network ontwikkeld en toegepast in verschillende media en gelegenheden. De centra zijn er trots op de merknaam van het Biobased-netwerk naast hun eigen naam te dragen.

Bepalende factoren voor succesvolle centra
Tijdens het project beseften de centra dat er vijf kritieke succesfactoren waren voor hun bedrijf: (a) een duidelijke doelgroep van bedrijven, (b) onderscheidende faciliteiten, (c) onderscheidende en ondersteunende kennis, (d) bedrijfsontwikkelaars die door de markt worden erkend en e) lage instapkosten.

Bepalende factoren voor succesvolle samenwerking
Om volledige samenwerking tot stand te brengen, vergde het een niveau van vertrouwen en toewijding dat niet van te voren duidelijk was. De centra ontwikkelden een meetinstrument voor bereidheid tot samenwerking, gebaseerd op, bijvoorbeeld, professionaliteit, volwassenheid, betrouwbaarheid, betrokkenheid, doelcongruentie en complementariteit van expertise en faciliteiten. Het instrument kan worden toegepast bij het betreden van nieuwe centra in het netwerk.

Bepalende factoren voor succesvolle innovaties
Een onverwacht resultaat van het project is het voorspellingsinstrument voor innovatiesucces dat is ontwikkeld door de vier ontwikkelingsbureaus. De applicatiecentra wilden de hoeveelheid innovaties laten zien die ze in de loop van het project ondersteunden. De vier bureaus hebben hun visie samengevoegd in één hulpmiddel voor investeringsondersteuning, dat met succes is getest en toegepast door het scoren van innovatieve ‘prototype-marktcombinaties’ uit het project. Er is vastgesteld dat minstens 16 van hen de markt zullen bereiken.

Nieuws