Monitoring Biobased Economy 2016 NL

juni 2017
De biobased economy is een belangrijke pijler binnen de groene groei en ook de circulaire economie. Inzet van hernieuwbare grondstoffen leidt tot nieuwe economische kansen en ook een bijdrage aan een duurzame low carbon economy. In deze rapportage zijn de gegevens van 2015 verwerkt en het laat zien dat zowel bedrijfsleven als overheid de ontwikkeling en implementatie actief ter hand nemen. Bij de ontwikkeling ligt de nadruk op biobased chemicaliën en materialen, terwijl de implementatie vooralsnog vooral op het terrein van de bio-energie plaats vindt.

Bij de ontwikkeling ligt de nadruk op biobased chemicaliën en materialen, terwijl de implementatie vooralsnog vooral op het terrein van de bio-energie plaats vindt. Op basis van de monitoring van de biobased materiaalstromen kan vastgesteld worden dat de toepassing voor materialen is gestegen tot 6,3% in 2015, terwijl die voor energie afneemt. Bedrijven die biomassa verwaarden tot producten en chemicaliën laten zien dat ze nog aan het begin van de groeicurve staan, en dat opschaling mogelijk is bij goede marktcondities die de overheid kan creëren.