Provincie Zeeland gaat Biobased inkopen

De provincie Zeeland presenteerde op 14 mei de kaders van het biobased inkoopmodel. Het college van Gedeputeerde staten van Provincie Zeeland wil haar eigen inkoop verder verduurzamen.

De biobased economy is binnen het provinciale collegeprogramma ÔÇÿStuwende KrachtenÔÇÖ een belangrijk beleidsprogramma om te komen tot groene bouwstenen als vervanging van olie. Daarom is besloten een onderzoek uit te laten voeren naar de potentie van biobased producten binnen de inkoop portefeuille van de provincie.

De ambitie is om er voor te zorgen dat biobased producten worden ingekocht en hiermee de biobased economy in Zeeland verder wordt ontwikkeld. Uit het onderzoek is naar voren komen dat er in bijna alle Pianoo inkoopgroepen biobased producten beschikbaar zijn. De analyse van twee inkooppakketten (grond-, weg- en waterbouw en gebouwinrichting) laat zien dat er producten zijn die direct kunnen worden toegepast. Denk bijvoorbeeld aan hout en smeermiddelen . Ook zijn er producten die nog in een ontwikkelingsfase zitten waarvoor provincie Zeeland een ÔÇÿlaunching customerÔÇÖ kan zijn.Een voorbeeld hiervan is de door DSM ontwikkelde biobased verf of kunststoffen met vlas. Door inkopers bij elke nieuwe inkoopbehoefte de biobased productenlijst te laten raadplegen wordt het biobased inkoop traject gestart.

Tijdens het reguliere marktonderzoek wordt de haalbaarheid in kaart gebracht en wordt de voorkeur voor biobased producten gespecificeerd. Voor producten die nog in een ontwikkelingsfase zitten wordt overwogen of er ruimte is voor een pilot in de vraag specificatie. Door de criteria worden ondernemers opgeroepen om zich zichtbaar maken te voor de inkopers. Deze criteria voor biobased producten zijn grotendeels afgeleid uit de NPR-CEN/TR 16208 voor biobased producten.

Biobased product criteria:
1. Percentage biobased ingredi├½nten in het product;
2. Geschiktheid van het product voor de specifieke toepassing;
3. Inzicht in de milieueffecten van het product in de keten;
4. Inzicht in de kosten en opbrengsten tijdens de het gebruik.