Human Capital Agenda

Het CoE BBE heeft in opdracht van RVO en in samenwerking met het TKI-BBE de human capital agenda opgesteld, een inventarisatie onderzoek uitgevoerd naar biobased gerelateerd onderwijs en toegepast onderzoek in MBO en HBO in Nederland.

Het CoE BBE is een samenwerkingsverband tussen Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences. Centres of Expertise zijn door het ministerie van OCW ingesteld om het hoger onderwijs nadrukkelijker te koppelen aan regionaal economische speerpunten.

Het CoE BBE helpt bedrijven in hun biobased ambities door met hen het HBO onderwijs te vernieuwen en toegepast onderzoek uit te voeren dat er toe doet. Zo zorgt het CoE BBE voor uitstekend opgeleide professionals die de transitie naar een biobased society kunnen dragen en vormgeven. Het CoE BBE heeft zijn activiteiten georganiseerd in drie pijlers: onderwijs (voornamelijk onderwijsvernieuwing), kenniscentrum (voornamelijk vraagarticulatie en communicatie) en toegepast onderzoek.

De met het oog op duurzame ontwikkeling benodigde transities kunnen zich niet tot een specifieke topsector beperken, maar lopen dwars door grenzen tussen topsectoren heen. Vanuit het transitieperspectief is het noodzakelijk om grensoverschrijdend samen te werken. Dit is (helaas) momenteel noch op de arbeidsmarkt noch in het onderwijs 'business as usual'. Omdat het uiteindelijk de mensen zijn die transities waar moeten maken, verdient de Human Capital Agenda (HCA) veel aandacht. Dit blijkt ook uit het Energie Akkoord.

Dit HCA onderzoek richt zich op de volgende thema's: instroom en uitstroom van studenten met biobased gerelateerde onderwijsmodules, minoren en afstudeeropdrachten. En een focus per regio voor wat betreft biobased expertisegebieden, onderzoekslijnen, inbedding in onderwijs en betrokkenheid van het bedrijfsleven bij biobased onderwijs en onderzoek.

Lees het volledige rapport: Eindrapport Human Capital Agenda