Green deals

Nederland is op weg naar een nieuwe, duurzame economie. Door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, duurzame energie te stimuleren en energie te besparen, wil de Rijksoverheid uitdagingen als de stijgende kooldioxide-uitstoot, de duurder en schaarser wordende fossiele brandstoffen en de natuur die uit balans raakt het hoofd bieden.
Nederland kiest voor groene groei: economische groei die rekening houdt met de leefomgeving en duurzame ontwikkeling. Met de Green Deal-aanpak geeft het kabinet ruimte aan vernieuwende initiatieven uit de samenleving om de transitie naar een duurzame economie te versnellen.
 
 
Ook het Centre of Expertise Biobased Economy investeert in Green Deals:
 
Biobased bouwen 
Startjaar:
2013
Status: afgerond

De betrokken partijen in deze Green Deal hadden als doel het bevorderen van de toepassing van biobased materialen, producten en bouwconcepten door het cre├½ren van een gelijk speelveld hiervoor. Acties hierbij zijn het beschikbaar stellen van data zodat voldaan kan worden aan de relevante bouw- en milieuregelgeving, het verbeteren van de kennisuitwisseling over dit onderwerp en het ontwikkelen van een coherente marktstrategie. Het concrete resultaat van deze green deal is de website www.biobasedbouwen.nl. Lees meer...

Magneet - stimuleren biobased inkopen voor de openbare ruimte
Startjaar:
2016
Status: lopend
 
Doel van deze Green Deal is om te komen tot een versnelling van de biobased economie door gerichte toepassing van biobased producten in de openbare ruimte. Lees meer...
 
Natuurvezels 
Startjaar: 2014
Status: lopend 

Partijen streven ernaar de natuurvezelsector tot schaalvergroting te brengen door de potentiële marktvraag naar plantaardige vezels van hennep en vlas te ontwikkelen via nieuwe businesscases en het benodigde aanbod hiervoor te organiseren. Gestart wordt met vier pilots voor de inzet van hennep voor veevoer, textiel, bouwmateriaal en composieten. Lees meer...

 
Duurzaam MOED - energieke bedrijventerreinen Tilburg
Startjaar: 2012
Status: afgesloten, valorisatie is lopend

Voor de onderliggende Green Deal geldt dat minimaal 20 bedrijven overgaan tot het daadwerkelijk implementeren van energie besparende maatregelen die voortkomen uit het gebruik van de menukaart ontwikkelt door MOED en het klimaatbureau met betrekking tot energie besparende maatregelen en de daaraan gekoppelde scans. Belangrijk aandachtpunt uit deze Green Deal is het verspreiden van kennis en goede voorbeelden met als doel meerdere ondernemers te bewegen vergelijkbare maatregelen te nemen. Lees meer...